งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลออนไลน์ LexisNexis

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลออนไลน์ LexisNexis"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลออนไลน์ LexisNexis
วิชา ธุรกิจสารสนเทศ INF1002 เสนอ อาจารย์ วรพจน์ พรหมจักร

2 จัดทำโดย นักศึกษา สาขา สารสรเทศสาสตร์
นายชัยณรงค์ศักดิ์ ชิดทอง รหัส นายธวัชชัย ทิวาพัฒน์ รหัส นางสาวณัชรดา ไชยภพ รหัส นางสาวสุทธิรัตน์ ปลุกใจหาญ รหัส นางสาววรรษมล พลเยี่ยม รหัส นายปฐพีกานต์ สารศิริ รหัส

3 ฐานข้อมูลออนไลน์ LexisNexis
ทั่วไป จากหนังสือพิมพ์ วารสาร สำนักข่าวต่าง ๆ ทั่วโลก และสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ในรูปแบบบรรณานุกรม สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็ม ข้อมูลมีความทันสมัยเพราะนำเสนอวันต่อวัน และยังสามารถค้นหาข้อมูลข่าวย้อนหลังได้ตั้งแต่ ค.ศ จนถึงปัจจุบัน - lexis.com : ฐานข้อมูลทางกฎหมาย - nexis.com : ฐานข้อมูลทางบริหารธุรกิจและการจัดการ

4 ข้อดี ข้อเสีย ของฐานข้อมูลออนไลน์ LexisNexis
- สามารถค้นหาข้อมูลในด้านกฎหมายได้หลากหลาย - สามารถค้นตัวอย่างของคดีความได้ - สามรถค้นข้อมูลจำเป็นทางด้านธุรกิจได้ ข้อเสีย - ค้นได้เฉพาะภาษาอังกฤษ - ยากแก่การค้นหาสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ในด้านนี้มาก่อน

5 วิธีการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ LexisNexis
สามารถสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล LexisNexis ได้ 2 วิธี คือ จาก Search และ Sources ทางเลือก ในการสืบค้นมีดังต่อไปนี้  Legal ใน Options  My Last 20 Sources ( แหล่งข้อมูลล่าสุด 20 รายการ )  Fine a Sources ( สืบค้นจากแหล่งข้อมูล )  Search advisor ( แนะนำการสืบค้น )  Get a document  Shepard’s  Guided search forms  Command searching

6 ในที่นี้ขอยกตัวอย่างการสืบค้น แบบ Get a document
สืบค้นจาก Citation formats 2. คลิก 1. พิมพ์คำค้นลงในช่อง

7 4. เรียงตามชื่อสิ่งพิมพ์
3. สืบค้นจาก Citation formats 4. เรียงตามชื่อสิ่งพิมพ์ ลำดับตัวอักษร A - Z

8 สืบค้นจาก Party Name ( ชื่อคู่ความ )
คลิก 1. พิมพ์ชื่อคู่ความ

9 2. เลือกจากคำพิพากษาของศาล

10 3. กำหนดช่วงเวลาที่ต้องการ เช่น วันนี้ สัปดาห์นี้ เดือนนี้ ช่วง6 เดือนที่ผ่านมา
ภายในปีนี้ 3 ปี 5 ปี 10 ปี หรือไม่กำหนดหากไม่ทราบ คลิก

11 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลออนไลน์ LexisNexis

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google