งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุป IEL โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงล่าสุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุป IEL โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงล่าสุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุป IEL โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงล่าสุด 20/01/53

2 เนื้อหาในภาพรวม •สารสนเทศที่ให้บริการคือ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง เช่น วารสาร (eJournals), Magazines, Transactions, เอกสาร ประกอบการประชุมวิชาการในหัวข้อต่างๆ (proceeding) และเอกสารมาตรฐาน •จากสำนักพิมพ์ IEEE และ IET •ครอบคลุมเนื้อหาทาง วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ อุต สาหการ โยธาคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

3 เนื้อหาในภาพรวม (ต่อ) •มีบริการเอกสารฉบับเต็ม Full Text •จำกัดสิทธิจำนวนผู้ใช้ 5 Users ใน Full Text, Advanced Search, Author Search, CrossRef Search, AbstractPlus และ Download Citation

4 วิธีการสืบค้นข้อมูล • Browse การไล่เรียงชื่อสิ่งพิมพ์ตามประเภทสิ่งพิมพ์ เช่น Journals, Transactions, Proceeding และ Standards • การสืบค้นด้วยคำสำคัญทำได้ 2 วิธี • Basic Search ค้นหาจากทุกเขตข้อมูลของเอกสารยกเว้น Full Text ค้นหาจากทุกชนิดของสิ่งพิมพ์ และจำกัดการแสดง ผลลัพธ์เพียง 100 รายการแรกเท่านั้น • Advanced Search เลือกระบุการค้นหาเฉพาะเขตข้อมูลที่ ต้องการ รวมทั้ง Full Text เลือกค้นตามชนิดของสิ่งพิมพ์ และกำหนดการแสดงผลลัพธ์ได้สูงสุด 500 รายการ

5 วิธีการสืบค้นข้อมูล (ต่อ) • CrossRef Search การสืบค้นข้ามสำนักพิมพ์และใน IEL • Scitopia Search เป็นการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันและย้อนหลังมากกว่า 350 ปี จากสมาคมชั้นนำทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มากกว่า 21 สมาคม รวมถึงผลงานวิชาการ สิทธิบัตรและ เอกสารจากกระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกา

6 หลักในการสืบค้น • คำค้นตั้งแต่สองคำขึ้นไปเชื่อมโดย AND • สัญลักษณ์พิเศษที่ใช้ “…”(quotation mark), Wildcard * และ ?

7 รายการผลลัพธ์ • AbstractPlus เพิ่มข้อมูลอ้างอิง(Cited Reference) และ บทความที่อ้างถึง (Citing Article) และ Index Terms • Full Text ให้บริการในรูปแบบ PDF • มี Multimedia บางเอกสารประเภท Proceeding เช่น Presentation ในรูปแบบไฟล์ PowerPoint • แสดงชนิดของสิ่งพิมพ์ เช่น บทความวารสาร เป็นต้น

8 รายการผลลัพธ์ • การจัดการผลลัพธ์ทำได้โดย • สั่งพิมพ์ • อีเมล • บันทึกในรูปไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ • จัดเก็บในโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมเช่น EndNote, RefWork เป็นต้น • ถ่ายโอนไปจัดเก็บใน EndNote Web


ดาวน์โหลด ppt สรุป IEL โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงล่าสุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google