งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมที่ 18 อีเมลและการโอนย้ายไฟล์ข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมที่ 18 อีเมลและการโอนย้ายไฟล์ข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมที่ 18 อีเมลและการโอนย้ายไฟล์ข้อมูล
กิจกรรมที่ 18 อีเมลและการโอนย้ายไฟล์ข้อมูล จุดประสงค์ 1. ใช้อีเมล 2. อธิบายวิธีการโอนย้ายไฟล์ข้อมูล 1

2 อีเมล (electronic mail: email)
อีเมลหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ จัดเป็นบริการแรกๆ ที่มีให้ใช้ในอินเทอร์เน็ต เป็นการส่งข้อความรวมถึงไฟล์ ชนิดต่างๆ จากเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้ส่งผ่านเครื่องบริการ เมลต้นทางไปยังกล่องจดหมายของผู้รับที่เครื่องบริการเมลปลายทางเมื่อผู้รับเปิดโปรแกรมอ่านอีเมล โปรแกรมจะดึงจดหมายที่ส่งมาถึงตนจากในกล่องจดหมายออกมาให้อ่าน

3 การโอนย้ายไฟล์ข้อมูล (File Transfer protocol: FTP)
การโอนย้ายไฟล์เป็นระบบที่ทำให้ผู้ใช้สามารถ รับส่งไฟล์ข้อมูลระหวางกัน โดยมีเครื่องบริการ ที่เก็บไฟล์ข้อมูลตางๆ ซึ่งผู้ใช้สามารถนำไฟล์ ข้อมูลมาใช้ประโยชน์หรือสามารถส่งไฟล์ไปไว้ ในเครื่องบริการได้


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมที่ 18 อีเมลและการโอนย้ายไฟล์ข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google