งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมที่ 3 ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมที่ 3 ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมที่ 3 ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จุดประสงค์ บอกผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2 ผลกระทบด้านบวกของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เสริมสร้างความเสมอภาค เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการเรียนการสอน ผลกระทบด้านบวก ของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ช่วยในการรักษาความ มั่นคงภายในประเทศ ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย ส่งเสริมประชาธิปไตย ส่งเสริมการผลิตสินค้าและบริการ ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์

3 ผลกระทบด้านลบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทำให้เกิดอาชญากรรม ความสำคัญระหว่าง บุคคลเสื่อมถอย ทำให้ติดคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต ผลกระทบด้านบวก ของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ทำให้เกิดความวิตกกังวล ทำให้เกิดปัญหา ด้านสุขภาพ ทำให้เกิดการแพร่กระจาย ข่าวสารที่ไม่เหมาะสม ทำให้เกิดความเสี่ยงภัย ในการดำเนินงาน ทำให้เกิดการพัฒนาอาวุธ ไปใช้ในทางที่ผิด


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมที่ 3 ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google