งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
วิภาวรรณ ทองสรรค์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี

2 วิภาวรรณ ทองสรรค์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี
ความหมาย ของ อีเมล์ หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นบริการอินเตอร์เน็ต ชนิดหนึ่งที่ผู้คนนิยมใช้มากที่สุด และเป็นประโยชน์ต่อคนทั่วไป ให้สามารถติดต่อรับส่งข้อมูลระหว่างกันได้อย่างรวดเร็ว วิภาวรรณ ทองสรรค์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี

3 ตัวอย่างการสมัครใช้ e-mail วิภาวรรณ ทองสรรค์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี
วิภาวรรณ ทองสรรค์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี

4 หน้าแรกของการสมัครสมาชิก
คลิกเพื่อเข้าไปกรอกข้อมูลการสมัครสมาชิก วิภาวรรณ ทองสรรค์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี

5 การสร้าง e-mail address
คลิกเพื่อเลือกประเทศ ตั้งชื่อ mail ที่ท่านต้องการ วิภาวรรณ ทองสรรค์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี

6 การสร้างรหัสผ่าน (Password)
กรอกรหัสผ่านที่ต้องการ โดยไม่ต่ำกว่า 6 ตัว กรอกรหัสผ่านซ้ำอีกครั้ง คำตอบของคำถาม เลือกคำถามหากลืมรหัสผ่าน อื่นๆที่มี (หากไม่มีไม่ต้องใส่) วิภาวรรณ ทองสรรค์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี

7 วิภาวรรณ ทองสรรค์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี
การกรอกข้อมูลสมาชิก กรอกชื่อ กรอกนามสกุลสกุล คลิกเลือกเพศ วัน/เดือน/ปีเกิด เลือกจังหวัด กรอกรหัสไปรษณีย์ เลือกโซนเวลา เลือกอาชีพ วิภาวรรณ ทองสรรค์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี

8 การกรอกตัวอักษรตามภาพที่เห็น
กรอกตัวอักษรตามที่เห็นให้ครบ วิภาวรรณ ทองสรรค์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี

9 การยืนยันการสมัครเป็นสมาชิก
กรอกชื่อ ที่ได้ตั้งไว้ในครั้งแรก กดปุ่มเพื่อตกลง วิภาวรรณ ทองสรรค์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี เมื่อกดปุ่มตกลงก็ถือว่าสิ้นสุดการสมัครสมาชิกเรียบร้อย


ดาวน์โหลด ppt จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google