งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบอินเทอร์เนตสำหรับ User ไม่เกิน 1000 คน อุปกรณ์และหน้าที่ต่างๆ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบอินเทอร์เนตสำหรับ User ไม่เกิน 1000 คน อุปกรณ์และหน้าที่ต่างๆ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบอินเทอร์เนตสำหรับ User ไม่เกิน 1000 คน อุปกรณ์และหน้าที่ต่างๆ
Lead Line สัญาณที่เช่าใช้บริษัท ISP โดยจะใช้ความเร็วที่ 128k Internet Server เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงทำหน้าที่เป็น Server ต่อเชื่อมกับระบบ อินเทอร์เนตภายนอก สามารถให้บริการต่างๆ1เครื่อง Mail Server เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงทำหน้าที่เป็น Server ให้บริการเก็บข้อมูลสมาชิก (Internet Account) ให้บริการรับส่งจดหมายอิเลคโทรนิค ( ) 1เครื่อง Hub อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ Network ให้เครื่อง client ต่างๆในโรงเรียน 1เครื่อง Router อุปกรณ์เลือกเส้นทาง สำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เนตความเร็วสูง 1เครื่อง Client คือเครื่อง User ใช้เข้าสู่ข้อมูลหรือใช้บริการต่างๆบนอินเทอร์เนต

2 การทำงาน 1. Rounter. เชื่อมต่ออินเทอร์เนต์ไปยัง ISP 2. ISP
การทำงาน 1.Rounter เชื่อมต่ออินเทอร์เนต์ไปยัง ISP 2.ISP หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เนตจะตรวจ check ว่าโรงเรียนท่านเป็น สมาชิกหรือไม่ถ้าเป็นก็ทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เนต 3.Internet Server จะรับสัญญาน Internet (IP Address) จาก ISP 4.Internet Server พร้อมให้บริการแก่ User 5.User เริ่มขอใช้บริการ Internet (www, Ftp, Database, ฯ) จาก Internet Server และ Eamil จาก Mail Serevr 6.Internet Server ให้บริการ(DHCP) Internet แก่ Client&User โดยแจก IP Address   และให้บริการอื่นๆด้วย เช่น www, , Ftp, Database, ฯ

3 บุคลากรที่ต้องใช้ในการทำงาน Systemadmin คนดูแลและรักษาระบบอินเทอร์เนตให้สามารถทำงานได้อย่างปกติ จัดการเพิ่มลดแก้ไข User ผู้ใช้อินเทอร์เนต จำนวน1คน Webmaster คนออกแบบพัฒนาควบคุมดูแล Webpage ของโรงเรียน จำนวน 1คน

4 ระบบอินเทอร์เนตสำหรับ User ไม่เกิน 1000 คน
Internet server Mail server INTERNET Leased Line 128 K Rounter Rounter Hub Client


ดาวน์โหลด ppt ระบบอินเทอร์เนตสำหรับ User ไม่เกิน 1000 คน อุปกรณ์และหน้าที่ต่างๆ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google