งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต

2 โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 เสนอ สื่อเสริมความรู้ เรื่อง “โลกอินเทอร์เนต”

3 จุดประสงค์การเรียนรู้
โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอินเทอร์เนต นักเรียนสามารถแยกURL นักเรียนเข้าใจประโยชน์ของอินเทอร์เนต

4 อินเทอร์เนตเกิดขึ้นได้อย่างไร
โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต อินเทอร์เนตเกิดขึ้นได้อย่างไร

5 โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต
Stand Alone

6 โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต
LAN

7 โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต
WAN

8 โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต
Internet

9 (Inter-University Network)
ระบบ INTERNET ของ Nu’s University Www .nu.ac.th Network Nu Client edu.nu.ac.th Hub Intranet mail องค์การ โทรศัพท์ Leased-Line 128, 128, 764 Kbps ถึง 2 Mb ftp.nu. ac.th Network Internet Server Internet : Networks Internet Uninet (Inter-University Network)

10 โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต
อินเทอร์เนต คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เกิดขึ้นจากระบบเครือข่ายเล็กๆ รวมกันเป็นระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล

11 อินเทอร์เนตทำอะไรได้บ้าง
โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต อินเทอร์เนตทำอะไรได้บ้าง ติดต่อกับคนทั่วโลก แลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น โอนย้ายข้อมูล ค้นคว้าวิจัย อ่านข้อมูลข่าวสาร ท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆทั่วโลก

12 Internet Account passkornr@mail.nu.ac.th User name Domain name ที่
โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต Internet Account User name Domain name ประเทศ ประเภทขององค์กร ที่ ชื่อสถาบัน ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์

13 URL http://www.nu.ac.th http://edu.nu.ac.th Domain name ประเทศ
โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต URL Domain name ชื่อสถาบัน ประเภทขององค์กร ประเทศ ชื่อหน่วยงาน ชื่อสถาบัน ประเภทขององค์กร ประเทศ

14 มารยาทในการใช้อินเทอร์เนต
โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต มารยาทในการใช้อินเทอร์เนต อย่าใช้ตัวอักษรใหญ่ทุกตัวในการเขียน ไม่ควรใช้อารมณ์ในการสนทนาโต้ตอบ ไม่มีความลับใดๆ บนอินเทอร์เนต

15 ให้นักเรียนจับคู่ภาพและข้อความที่มีความสัมพันธ์กัน
โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต ให้นักเรียนจับคู่ภาพและข้อความที่มีความสัมพันธ์กัน WAN LAN Stand Alone

16 โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต
Internet

17 อินเทอร์เนต คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต อินเทอร์เนต คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ถูก ผิด

18 A.ระบบเครือข่ายขนาดเล็ก B.ระบบเครือข่ายขนาดใหญ่
โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เกิดขึ้นจาก รวมกันเป็นระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ A.ระบบเครือข่ายขนาดเล็ก B.ระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ Alphabet Buttons Appear Here

19 โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต
ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของอินเทอร์เนต 30 แลกเปลี่ยนข้อมูล โอนย้ายข้อมูลผู้อื่น ค้นคว้าวิจัย

20 Internet : Networks Client Intranet Server Internet Hub edu.nu.ac.th
ให้นักเรียนลากภาพไปวางในตำแหน่งข้อความสีแดง ระบบ INTERNET ของ Nu’s University Client Network edu.nu.ac.th Hub Nu Intranet Leased-Line 128, 128, 764 Kbps ถึง 2 Mb mail องค์การ โทรศัพท์ ftp.nu.ac.th Internet : Networks Server Network Internet Internet Uninet (Inter-University Network)

21 โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต
ให้นักเรียนลากชื่อด้านซ้ายมือมาวางในตำแหน่งที่ถูกต้อง User name Domain name ชื่อสถาบัน ที่ ประเทศ 30 ประเภทขององค์กร ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์

22 โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต
สวัสดี แหล่งข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google