งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อินเตอร์เน็ตสำหรับโรงเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อินเตอร์เน็ตสำหรับโรงเรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อินเตอร์เน็ตสำหรับโรงเรียน

2 จำนวนผู้ใช้ไม่เกิน 1000 คน
จำนวนผู้ใช้ไม่เกิน 1000 คน  ส่วนประกอบ Internet Server ทำหน้าที่ให้บริการ www dns proxy Ftp Mail Server ทำหน้าที่ให้บริการรับส่ง Rounter เป็นตัวชี้ทางเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตไปยัง ISP

3 Hub เชื่อมต่อระบบ Network ภายในโรงเรียน
Client ก็คือเครื่อง User นั้นเเอง ใช้เข้าสู่ข้อมูลหรือใช้บริการต่างๆบนอินเทอร์เนต Leased Line สัญญาณอินเทอร์เนตที่เช่าจาก ISP ด้วยความเร็ว 128 K

4 การทำงาน Internet Server เริ่มขอใช้บริการ Internet จาก Internet Server
Rounter ISP Internet Server การทำงาน User เริ่มขอใช้บริการ Internet จาก Internet Server และ จาก Mail Server Internet Server ให้บริการ(DHCP) Internet แก่ Client&User โดยแจก IPAddress   และให้บริการอื่นๆด้วย

5 ระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับไม่เกิน 1000 คน


ดาวน์โหลด ppt อินเตอร์เน็ตสำหรับโรงเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google