งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บุคลากร วิศวกรรมเครือข่าย บริการและฝึกอบรม ซ่อมบำรุง พัฒนาซอฟต์แวร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บุคลากร วิศวกรรมเครือข่าย บริการและฝึกอบรม ซ่อมบำรุง พัฒนาซอฟต์แวร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บุคลากร วิศวกรรมเครือข่าย บริการและฝึกอบรม ซ่อมบำรุง พัฒนาซอฟต์แวร์
ผศ.นพนันท์ สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ ผศ.ไพจิตร สุขสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครือข่าย บริการและฝึกอบรม ซ่อมบำรุง พัฒนาซอฟต์แวร์

3 Username Password รหัสนักศึกษา จากศูนย์คอมฯ Password รับที่ศูนย์คอมฯ

4 e-Learning >> Webpage อาจารย์ >> บทเรียนออนไลน์ : Aculearn
สิ้นสุดการนำเสนอ >> Webpage อาจารย์ >> บทเรียนออนไลน์ : Aculearn >> การเรียนการสอนออนไลน์ : Moodle >> หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : e-Book (อยู่ระหว่างการจัดทำ) >> ระบบการสอนสด : Interwise

5 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกคนสามารถเข้ามาใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
MENU นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกคนสามารถเข้ามาใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตบนศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ ทั้งนี้ต้องรักษากฎระเบียบของศูนย์อย่างเคร่งครัด ในการ Login 1 ครั้งสามารถใช้งานเครื่องได้ 3 ชั่วโมง หากต้องการใช้งานต่อ ต้องรอครึ่งชั่วโมง จึงสามารถ Login ใหม่ได้ หากนักศึกษามีความจำเป็นต้องใช้งานต่อเนื่อง ให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์ ดูห้องบริการ กฎระเบียบ >> เวลาเปิดทำการ การ Login การแต่งกายเข้าใช้บริการ Username รหัสนักศึกษา สัมภาระ Password รับที่ศูนย์คอมฯ รองเท้า Login

6 ดูตัวอย่างการใช้งาน >>
MENU นักศึกษาทุกคนจะได้รับกล่องจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จากมหาวิทยาลัย คนละ 1 Address โดยมีรูปแบบดังนี้ (รหัสผ่านเดียวกับ รหัสเข้าใช้เครื่องใน ศูนย์คอมพิวเตอร์ และ รหัส RemoteAccess) Username Password รหัสนักศึกษา รับที่ศูนย์คอมฯ นักศึกษาสามารถ Login เข้ากล่องจดหมาย ได้จากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย โดยเลือกสถานะเป็น “นักศึกษา” ดูตัวอย่างการใช้งาน >>

7 นักศึกษาสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตฟรีของมหาวิทยาลัย จากที่บ้าน
MENU นักศึกษาสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตฟรีของมหาวิทยาลัย จากที่บ้าน ได้คนละ 30 ชั่วโมงต่อเทอม ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยให้นักศึกษาใช้งานชั่วโมงอินเทอร์เน็ตฟรี แต่ นักศึกษาต้องชำระค่าเชื่อมต่อโทรศัพท์เอง (ครั้งละ 3 บาท) Username Password รหัสนักศึกษา รับที่ศูนย์คอมฯ (รหัสผ่านเดียวกับ รหัสเข้าใช้เครื่องในศูนย์คอมพิวเตอร์ และรหัส ) เบอร์ Connect : นักศึกษาสามารถตรวจสอบชั่วโมงการใช้งานของตนเองได้ที่

8 ศูนย์คอมพิวเตอร์มีบริการสอบวัดระดับทักษะ
MENU ศูนย์คอมพิวเตอร์มีบริการสอบวัดระดับทักษะ ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา ก่อนจบการศึกษา(สอบปีละ 1 ครั้ง) และออกใบวุฒิบัตรรับรองความสามารถทางคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษา ที่สอบผ่านเกณฑ์เพื่อเป็นประโยชน์ในการสมัครเข้าทำงานเมื่อจบการศึกษา

9 ห้องอบรม พิทยาจารย์1 40 เครื่อง พิทยาจารย์2 20 เครื่อง MENU
อบรมนักศึกษา อบรมบุคลากรภายใน - อบรมบุคลากรทั่วไป สำหรับนักศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์เปิดอบรมให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทุกภาคการศึกษา ภาคเรียนละ 2 หลักสูตร คือหลักสูตรพื้นฐาน และหลักสูตรพิเศษ พิทยาจารย์2 20 เครื่อง

10 กฎระเบียบการเข้าใช้บริการ
1 นักศึกษาต้องแสดงบัตรนักศึกษาของตนเองทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการ 2 นักศึกษาต้องแต่งกายในชุดนักศึกษาหรือชุดตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น 3 ห้ามนักศึกษาพาบุคคลภายนอกเข้าใช้ห้องบริการ 4 กำหนดให้นักศึกษา 1 คน ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เพียง 1 เครื่อง 5 ห้ามนักศึกษาเล่นเกมส์ และโปรแกรมที่ไม่เหมาะสมทุกประเภท 6 ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าห้องบริการ 7 ห้ามนักศึกษาส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น 8 ห้ามนักศึกษานำโปรแกรมต่างๆ เข้ามาติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยพลการ  9 ห้ามนักศึกษาเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ใดๆ ในห้องบริการ และต้องเก็บเก้าอี้ให้เรียบร้อยหลังจากใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เสร็จ 10 ห้ามนักศึกษานำทรัพย์สินใดๆ ในห้องบริการออกจากห้องโดยเด็ดขาด  << Back


ดาวน์โหลด ppt บุคลากร วิศวกรรมเครือข่าย บริการและฝึกอบรม ซ่อมบำรุง พัฒนาซอฟต์แวร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google