งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

E-mail Address จดหมายอิเลคทรอนิกส์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "E-mail Address จดหมายอิเลคทรอนิกส์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Address จดหมายอิเลคทรอนิกส์

2 E-mail มีกี่แบบและมีวิธีการใช้งานอย่างไรบ้าง
(Electronic Mail) - จดหมายอิเลคทรอนิกส์ คืออะไร คือจดหมายอิเลคทรอนิกส์ ที่ใช้รับส่งกันโดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์บางแห่งใช้เฉพาะภายใน บางแห่งใช้เฉพาะภายนอกองค์กร (สำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกคือ internet ) การใช้งานก็เหมือนกับเราพิมพ์ข้อความในโปรแกรม word จากนั้นก็คลิกคำสั่ง เพื่อส่งออกไป โดยจะมีชื่อของผู้รับ ซึ่งเราเรียกว่า Address เป็นหลักในการรับส่ง

3 รูปแบบชื่อ Email Address yourname@it-guides.com
เครื่องหมาย สำหรับกั้นระหว่าง ชื่อ กับ ชื่อเวปไซท์ หรือ domain name it-guides.com คือ ชื่อเวปไซท์ หรือ domain name

4 ชนิดของการรับส่ง E-mail
รับส่งโดยใช้โปรแกรม โดยเฉพาะ เช่น Outlook Express, Eudora รับส่งโดยผ่าน Web site เช่น รับส่งโดยผ่าน Web Browser เช่น Netscape, IE เป็นต้น

5 หมายเหตุ การรับส่ง โดยปกติจะต้องมีการกำหนด Configuration เพื่อกำหนด Incoming Mail และ Outgoing Mail Server ซึ่งทำให้เกิดความยุ่งยากในการ check mail เนื่องจากบางคนไม่ได้มีเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นของตนเอง หรือบางคนอาจจะต้องเดินทางบ่อย ๆ ทำให้ไม่ค่อยสะดวก ดังนั้น แบบที่ 2 คือ check ผ่าน Web site จึงมีผู้นิยมมากที่สุดในโลก เนื่องจากไม่จำเป็นต้องกำหนด Configuration อะไรทั้งสิ้น แค่เพียงคุณสมัครเป็นสมาชิกกับ Web site ที่ให้บริการ แค่จำชื่อ User และ Password เท่านั้น คุณก็สามารถจะตรวจสอบ ได้จากที่ต่าง ๆ ทั่วโลก... (การลงทะเบียนเพื่อขอ แบบที่ 2 นี้จะเป็นการให้บริการฟรี!)

6 Web site ที่ให้บริการ Email ฟรี ได้แก่

7 วิธีการใช้งานทั่วไป TO - หมายถึง ชื่อ Email สำหรับผู้รับ
FROM - หมายถึง ชื่อ สำหรับผู้ส่ง SUBJECT - หมายถึง หัวข้อเนื้อหาของจดหมาย CC - หมายถึงสำเนา ฉบับนี้ไปให้อีกบุคคลหนึ่ง BCC - หมายถึงสำเนา ฉบับนี้ไปให้อีกบุคคลหนึ่ง แต่ผู้รับ (TO) จะไม่ทราบว่า เราสำเนาให้ใครบ้าง ATTACHMENT - ส่ง file ข้อมูลแนบไปพร้อมกับ

8 เทคนิคการใส่ชื่อ E - mail
ปกติชื่อ ประกอบด้วย เป็นต้น แต่เราสามารถใส่ชื่อของเราเพิ่มเข้าไปได้ด้วย ดังตัวอย่าง Somsri การส่ง พร้อมกันหลายคน เราสามารถส่งโดยใช้ช่อง CC ได้ หรือถ้าต้องการส่งในช่อง TO หลายคน เราสามารถใส่เครื่องหมายคอมม่า "," แยกระหว่าง ได้

9 นางวราภรณ์ ป้อมขุนพรม
จัดทำโดย นางวราภรณ์ ป้อมขุนพรม อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนสุเหร่าลำแขก สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร


ดาวน์โหลด ppt E-mail Address จดหมายอิเลคทรอนิกส์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google