งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

20. ร้านก๋วยเตี๋ยวแม่ ประไพร. ตอนที่ 1 ข้อมูล ผู้ประกอบการร้านอาหาร 1. ชื่อผู้ประกอบการ นางประไพร กาญชาคำ 2. อายุ มากกว่า 51 ปี 3. สถานภาพ. สมรส 4. ระดับการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "20. ร้านก๋วยเตี๋ยวแม่ ประไพร. ตอนที่ 1 ข้อมูล ผู้ประกอบการร้านอาหาร 1. ชื่อผู้ประกอบการ นางประไพร กาญชาคำ 2. อายุ มากกว่า 51 ปี 3. สถานภาพ. สมรส 4. ระดับการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 20. ร้านก๋วยเตี๋ยวแม่ ประไพร

2 ตอนที่ 1 ข้อมูล ผู้ประกอบการร้านอาหาร 1. ชื่อผู้ประกอบการ นางประไพร กาญชาคำ 2. อายุ มากกว่า 51 ปี 3. สถานภาพ. สมรส 4. ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น

3 ตอนที่ 2 ข้อมูลสถาน ประกอบการร้านอาหาร 1. ชื่อสถานประกอบการ ร้านก๋วยเตี๋ยวแม่ประไพร 2. ลักษณะการจดทะเบียนประกอบการ เจ้าของคน เดียว 3. อายุของสถานประกอบการ 2-5 ปี 4. ความสามารถในการรองรับลูกค้า 5-10 โต๊ะ 5. จำนวนพนักงาน 3 คน

4

5 ตอนที่ 2 ข้อมูลสถาน ประกอบการร้านอาหาร 6. รายได้ของสถานประกอบการ - 7. ขนาดพื้นที่ที่ตั้งสถานประกอบการ - 8. ลักษณะสถานประกอบการร้านอาหาร วัสดุที่ใช้สร้าง ครึ่ง ปูนครึ่งไม้ 9. ประเภทของอาหารที่จะหน่าย 9.1 ประเภท อาหารตามสั่ง อาหารจานด่วน 9.2 ราคา อาหารประเภทจานเดียว 30-35 บาท จำนวนนักท่องเที่ยวเข้ารับประทานอาหาร จำนวน....-.. คน / ครั้ง

6 บริเวณหน้าร้าน

7 ตอนที่ 2 ข้อมูลสถาน ประกอบการร้านอาหาร 10. ประเภทอาหารที่เป็นที่นิยม / ขายดีที่สุด อันดับที่ 1 คะน้าหมูกรอบ อันดับที่ 2 กะเพราทะเล อันดับที่ 3- 11. สิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณรอบๆ ร้านอาหาร - 12. สิ่งอำนวยความสะดวกภายในร้านอาหาร - 13. การตกแต่งภูมิสถาปัตย์ / สวนหย่อม -

8 สิ่งอำนวยความสะดวกภายในร้าน

9 ตอนที่ 2 ข้อมูลสถาน ประกอบการร้านอาหาร 14. ช่วงที่มีนักท่องเที่ยวมารับประทานอาหาร มาก - น้อย ( ขายได้ตลอดทั้งปี ) 15. ร้านอาหารมีการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อลูกค้า ไม่มีการจัดกิจกรรมพิเศษ 16. ประเภทนักท่องเที่ยวที่มารับประทานอาหาร ชาวไทยคนในท้องถิ่น ชาวต่างประเทศชาวญี่ปุ่น 17. หน่วยงานสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหาร ( มี ) ป้ายชื่อร้าน จากบริษัทโค้ก

10 ตอนที่ 2 ข้อมูลสถาน ประกอบการร้านอาหาร 19. การประชาสัมพันธ์สถานประกอบการร้านอาหาร มีป้ายชื่อร้าน ป้ายไวนิล


ดาวน์โหลด ppt 20. ร้านก๋วยเตี๋ยวแม่ ประไพร. ตอนที่ 1 ข้อมูล ผู้ประกอบการร้านอาหาร 1. ชื่อผู้ประกอบการ นางประไพร กาญชาคำ 2. อายุ มากกว่า 51 ปี 3. สถานภาพ. สมรส 4. ระดับการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google