งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์
ไกวัลย์ ถนอมสิน รวบรวมจาก สุวร กาญจนมยูร.กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ตอนที่ 8.วารสารการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี.ปีที่ 32 ฉบับที่ 131.หน้า

2 เติมจำนวนใน ให้ถูกต้อง
เติมจำนวนใน ให้ถูกต้อง 11 = 2 3 4 12 = 1 5 7 22 = 2 6 8 = 1 7 9 16

3 เติมจำนวนใน ให้ถูกต้อง
เติมจำนวนใน ให้ถูกต้อง 5 = 1 2 3 11 = 2 3 4 29 = 4 5 6 = 5 6 7 41

4 เติมจำนวนใน ให้ถูกต้อง
เติมจำนวนใน ให้ถูกต้อง 10 = 2 4 18 = 3 5 28 = 4 6 = 5 7 40

5 เติมจำนวนใน ให้ถูกต้อง
เติมจำนวนใน ให้ถูกต้อง 20 = 3 6 2 23 = 3 7 2 26 = 3 8 2 = 3 9 2 29

6 เติมจำนวนใน ให้ถูกต้อง
เติมจำนวนใน ให้ถูกต้อง 13 = 4 5 16 = 5 6 19 = 6 7 = 7 8 22

7 เติมจำนวนใน ให้ถูกต้อง
เติมจำนวนใน ให้ถูกต้อง 17 = 5 4 3 10 = 4 3 2 5 = 3 2 1 = 6 5 4 26

8 เติมจำนวนใน ให้ถูกต้อง
เติมจำนวนใน ให้ถูกต้อง 14 = 2 4 8 7 = 1 2 4 21 = 3 6 12 = 4 8 16 28

9 เติมจำนวนใน ให้ถูกต้อง
เติมจำนวนใน ให้ถูกต้อง 7 = 2 1 3 17 = 3 5 4 23 = 4 3 5 = 5 4 6 34

10 เติมจำนวนใน ให้ถูกต้อง
เติมจำนวนใน ให้ถูกต้อง 10 = 3 2 4 5 = 2 1 3 17 = 4 3 5 = 5 4 6 26

11 เติมจำนวนใน ให้ถูกต้อง
เติมจำนวนใน ให้ถูกต้อง 20 = 2 5 12 = 1 6 30 = 3 5 = 2 6 48


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google