งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประมวลภาพผลการปฏิบัติงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประมวลภาพผลการปฏิบัติงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประมวลภาพผลการปฏิบัติงาน
สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง จังหวัดราชบุรี ประจำเดือน พฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

2 ประมวลภาพงานเผยแพร่ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ป่าไม้
วันที่ 3O พฤศจิกายน 2556 พนักงาน บริษัทสยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำนวน 2O คน ประสานงานแนะนำโครงการบัตรประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุสำหรับหน่วยงาน ณ สวนพฤกษศาสตร์ฯ งานเผยแพร่ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สวนพฤกษศาสตร์ฯ

3 ประมวลภาพงานเผยแพร่ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ป่าไม้
วันที่ 8,16,2O,22,24 พฤศจิกายน คณะลูกเสือ–เนตรนารี จากค่ายปิยะมงคล ได้แก่ โรงเรียนนารีวิทยา กทม. จำนวน 5OO คน กลุ่มโรงเรียนบัญฑูรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 35O คน กลุ่มโรงเรียน อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จำนวน 25O คน โรงเรียนวัดมหรรพาราม กทม. จำนวน 3OO คน โรงเรียนบ้านโป่งสามัคคี จังหวัดราชบุรี จำนวน 35O คน รวมทั้งสิ้น 1,75O คน ขอใช้พื้นที่จัดกิจกรรมเดินทางไกลและศึกษาพันธุ์ไม้ ในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ฯ งานเผยแพร่ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สวนพฤกษศาสตร์ฯ

4 ประมวลภาพงานเผยแพร่ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ป่าไม้
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 คณะปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ บริษัทเบนชิ กทม. จำนวน 1OO คน ขอใช้พื้นที่ในการปั่นจักรยาน โดยมีเจ้าหน้าที่สวนฯ อำนวยความสะดวก งานเผยแพร่ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สวนพฤกษศาสตร์ฯ

5 ประมวลภาพงานเผยแพร่ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ป่าไม้
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 ส่วนพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ โดยมีนายสมหมาย นามสวาท นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ฯ ต้อนรับ คณะวิทยากรสวนฯ นำชมพื้นที่ และอำนวยความสะดวก งานเผยแพร่ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สวนพฤกษศาสตร์ฯ

6 ประมวลภาพงานให้ความร่วมมือกับทุกองค์กร
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 เจ้าหน้าที่สวนพฤกษศาสตร์ฯ ร่วมกับสวนรวมพรรณไม้ป่าฯ จำนวน 4 นาย ให้ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง ดำเนินการติดตั้งป้ายชื่อพันธุ์ไม้ ณ โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร ตามโครงการเยาวชนอนุรักษ์ป่าไม้ ไม่พึ่งพายาเสพติด งานเผยแพร่ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สวนพฤกษศาสตร์ฯ


ดาวน์โหลด ppt ประมวลภาพผลการปฏิบัติงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google