งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Computer Programming 1 1.หากต้องการพิมพ์ให้ได้ผลลัพธ์ดังนี้ต้องเขียน code อย่างไร (ใช้for) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 3 6 9 12 15 18.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Computer Programming 1 1.หากต้องการพิมพ์ให้ได้ผลลัพธ์ดังนี้ต้องเขียน code อย่างไร (ใช้for) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 3 6 9 12 15 18."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Computer Programming 1 1.หากต้องการพิมพ์ให้ได้ผลลัพธ์ดังนี้ต้องเขียน code อย่างไร (ใช้for) Lab1.cpp

2 2. จงเขียนโปรแกรมต่อไปนี้
2.1 โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมเมนูที่รับการคีย์อักขระจากคีย์บอร์ด กด L เมื่อผู้ใช้ต้องการ Load กด S เมื่อผู้ใช้ต้องการ Save กด E เมื่อผู้ใช้ต้องการ Edit กด Q เมื่อผู้ใช้ต้องการ Quit หากผู้ใช้ไม่กดอักขระQโปรแกรมจะวนรอบให้ผู้ใช้ป้อนข้อมูลไปเรื่อย Lab2-1.cpp 2.2.จงเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างเมนูรายการร้านขายอาหารอิตาลี ซึ่งมีอาหาร 2 ชนิด คือ SPAGHETTI และ PASTA ให้เมนูมีตัวเลือก 3 อย่างได้แก่ 1 SPAGHETTI ราคา 60 บาท 2 PASTA ราคา 40 บาท 3 Quit โดยจะทำการวนซ้ำรับข้อมูลการซื้ออาหารของลูกค้าทีละรายเพื่อคำนวณรายรับสะสมแล้วแสดงผลเมื่อปิดร้าน(กด 3) Lab2-2.cpp

3 3. จงเขียนเกมส์ทายเลข โดยเราสมมติตัวเลขตัวหนึ่งใส่ในโปรแกรม จากนั้นให้ผู้เล่นเกมส์ทาย (ตัวเลข 1 – 100) หากผู้เล่นทายผิดให้ตอบว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าแล้วให้ทายใหม่ หากตอบถูกให้บอกว่าถูกแล้วหยุดโปรแกรม ให้นับจำนวนครั้งของการตอบด้วย Lab3.cpp 4. จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับตัวเลขจำนวนเต็ม N แล้ว แสดง เลขคี่ทั้งหมดที่อยู่ระหว่างศูนย์ ถึง N Enter N = 6 1 3 5 Enter N = 10 1 3 5 7 9 Lab4.cpp หมายเหตุ สีน้ำตาลแสดงหมายเลขบรรทัด, สีเขียวแสดงข้อมูลที่ป้อน และ N คือค่าที่ป้อน สีแดงแสดงผลลัพธ์

4 5. จงเขียนโปรแกรม รับตัวเลขจำนวนเต็มบวก N แล้วแสดงเลข prime
Lab5.cpp Example 1 Enter N = 10 2 3 5 7 Example 2 Enter N = 20 2 3 5 7 11 13 17 19 หมายเหตุ สีน้ำตาลแสดงหมายเลขบรรทัด, สีเขียวแสดงข้อมูลที่ป้อน, สีแดงแสดงผลลัพธ์ และ N คือค่าที่ป้อน หมายเหตุ โปรแกรมจะใช้เวลานานมาก เมื่อ N มีค่าเพิ่มขึ้น หมายเหตุ prime number คือ เลขจำนวนเต็มบวกที่หารด้วย 1 และ ตัวมันเองเท่านั้นที่หารลงตัว


ดาวน์โหลด ppt Computer Programming 1 1.หากต้องการพิมพ์ให้ได้ผลลัพธ์ดังนี้ต้องเขียน code อย่างไร (ใช้for) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 3 6 9 12 15 18.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google