งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Hobby.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Hobby."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Hobby

2 ภาพโอเปราเฮาส์ (Sydney)
Do you have any hobby? What’s your hobby? รับ Sheet หน้า 3 ดูภาพ 4 ภาพ ใน Exercise 2 ให้นักเรียนช่วยกันคิดว่า คนในภาพแต่ละภาพทำกิจกรรมยามว่างอะไรบ้าง และทำไมนักเรียนจึงคิดว่าเขาทำกิจกรรมนั้น Where are they? What are they doing? จุดสังเกตในภาพ Wall Street / I  NY (New York) ภาพโอเปราเฮาส์ (Sydney)

3 ฟังบทสนทนา แล้วใส่หมายเลขลำดับของบทสนทนาในช่องสี่เหลี่ยมข้างภาพ
ฟังบทสนทนา แล้วใส่หมายเลขลำดับของบทสนทนาในช่องสี่เหลี่ยมข้างภาพ ให้นักเรียนเปรียบเทียบคำตอบกับเพื่อนข้าง ๆ เฉลย ตรวจคำตอบต่อไปนี้ : 4, 2, 1, 3 Memo : Key sentence คือประโยคใจความหลักของผู้พูดแต่ละคนที่จะช่วยให้นักเรียนเลือกภาพได้ถูกต้อง ฟังบทสนทนา ครั้งที่ 2 และจด Key sentence ของผู้พูดแต่ละคนลงด้านล่างภาพ ฟังบทสนทนาครั้งที่ 3 เพื่อตรวจคำตอบต่อไปนี้ My name’s Chris. My hobby’s playing tennis. I’m from New York. I live in Sydney.

4 งาน 2...แปลบทสนทนาต่อไปนี้เป็นภาษาไทยลงสมุด
1.Woman : My name’s Barbara. I’m from New York. I live in Canada. My hobby’s photography. 2.Man : I live in Japan. My name’s Alex. I’m from England. My Hobby’s playing tennis. 3.Woman : I’m from New Zealand. My name’s Glenys. I live in Sydney. My hobby’s cycling. 4.Man : I live in Colorado. My hobbies are skiing and mountain climbing. My name’s Chris. I’m from Texas. งานพิเศษ แปลกริยา 3 ช่อง เป็นไทย


ดาวน์โหลด ppt Hobby.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google