งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lab Part Nattee Niparnan

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lab Part Nattee Niparnan"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Lab Part Nattee Niparnan http://www.nattee.net/teaching
Programming Tools Lab Part Nattee Niparnan

2 Greeting

3 เราจะเรียนอะไรกัน? การใช้ “tools” ในการเขียนโปรแกรม
Eclipse for Java ต้องรู้เรื่อง Java หรือไม่? รู้บ้าง (Java เป็น prerequisite ของวิชานี้) ไม่รู้ไม่เป็นไร มีการปูพื้นให้ใหม่อยู่แล้ว

4 แล้วเรียนกันอย่างไร? ส่ง Sheet Lab เข้า Lab มีโจทย์ให้ ทำโจทย์
ประมาณ 12 ครั้ง มีโจทย์ให้ ทำโจทย์ มีคนตรวจ วัดผลลัพธ์ สามารถตอบคำถามได้ แล้วถ้าทำไม่ได้ล่ะ? มีคนช่วยสอนให้ ส่ง Sheet Lab

5 วิธีการทำ Lab ทำเอง!!!! ถามผู้สอนหรือผู้ช่วยสอนได้ แปลว่าห้ามลอกเพื่อน
ถามเพื่อนได้ คุยกันได้ ห้ามลอก!!! ลอก == 0 คะแนน ถามผู้สอนหรือผู้ช่วยสอนได้ ควรจะถาม!!!

6 Who’re your instructor and TA
ผู้สอน ผมเอง อ.ดร. นัทที นิภานันท์ ตึก 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 18 ห้อง 18-18 ผู้ช่วยสอน พี่เอกลักษณ์ (นิสิต ป. โท เซียน programming) ตึก 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 20 ห้อง ISL2

7 Programming Introduction

8 โปรแกรมคืออะไร คำสั่งสำหรับ Computer ให้ทำงานต่าง ๆ ที่เราต้องการ
ที่ชัดเจน (computer ไม่มี common sense) ไม่กำกวม ตัวอย่าง (ที่ไม่ค่อยดี) ตรวจสอบว่าผู้ใช้กดแป้นพิมพ์ใด แสดงตัวอักษรของแป้นพิมพ์นั้นบนหน้าจอ ถ้าปุ่มทีกดเป็น Enter ทำการส่งตัวอักษรทั้งหมดที่พิมพ์มาไปยังผู้ใช้อีกคน

9

10 Source Code และ Machine Code
ภาษาคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ง่ายต่อการเข้าใจสำหรับผู้เขียนโปรแกรม (คุณนั่นแหละ) Machine Code ชุดคำสั่งที่ Computer นำไปใช่ Computer สามารถนำไปใช้งานได้ง่าย คนเขียน Source Code คอมพิวเตอร์ใช้ Machine Code

11 Compiler โปรแกรมที่แปลง Source Code  Machine Code Source Compiler
Well, there are something called “interpreter” but we will skip that for now.

12 Programming Tools โปรแกรมที่ช่วยให้เราเขียน Source Code และช่วยเราใช้ Compiler แปลง Source Code ให้เป็น Machine Code

13 First Touch of Eclipse

14 1. เปิดโปรแกรม Eclipse

15 2. เลือก Workspace Workspace คืออะไร?
Folder ที่จะเก็บแฟ้มต่าง ๆ เช่น Source Code และอื่น ๆ ของคุณ แต่ละคนควรจะมี Workspace เป็นของตนเอง ให้แก้ Workspace เป็น folder ของคุณเอง

16 3. หน้า Welcome Screen เลือกที่ปุ่ม Workbench

17 โครงร่างของ source code
หน้าจอ Workbench Source code โครงร่างของ source code แฟ้มต่าง ๆ ใน project หน้าจอ แสดงผลต่าง ๆ

18 4. สร้าง Project ใหม่ Eclipse จะใช้ Project เป็นตัวเก็บโปรแกรม
1. กด Menu File 2. เลือก New 3. เลือก Java Project

19 5. ใส่รายละเอียดของ Project
แต่ละ Project จะมี Folder ของมันเองอยู่ใน Workspace ที่เราตั้งไว้ 1. ทดลองใส่ชื่อ Lab1 ในช่อง Project Name 2. กดปุ่ม Finish

20 จะเห็นว่าด้านซ้าย (Package Explorer) มีชื่อ Project Lab1 ปรากฏขึ้นมา

21 6. สร้างโปรแกรมแรก เราจะทำการสร้าง Source Code แรกสำหรับ Eclipse
1. Click ขวาที่ชื่อ project Lab1 ในส่วน Package Explorer 2. เลือก New / Class

22 6. สร้างโปรแกรมแรก (ต่อ)
1. พิมพ์ชื่อเป็น test 2. เลือก option public static void main(String[] args) 3. ไม่เลือก option Interited abstract method 4. กด Finish

23 Eclipse จะทำการสร้างแฟ้ม main
Eclipse จะทำการสร้างแฟ้ม main.java พร้อมทั้งพิมพ์ method เริ่มต้นให้เรา

24 Small Quiz ต้องการพิมพ์ข้อความ Hello, World! ออกบนหน้าจอ
ในภาษา Java ใช้คำสั่งอะไร?

25 เฉลย System.out.println(“ ”); คำที่ต้องการ
System.out.println(“Hello, World!”); คำที่ต้องการ

26

27 7. ทดสอบใช้ code ที่เขียนขึ้น
1. กด menu run / run as / Java Application

28 7. ทดสอบใช้ code ที่เขียนขึ้น
2. หน้าจอ Save and Launch จะโผล่ขึ้นมา 3. ทำการ save code ที่เขียนขึ้นมา โดยกดปุ่ม OK ในหน้าจอ Save and Launch

29 8. ตรวจผลลัพธ์ ดูได้จากด้านล่างของ Eclipse


ดาวน์โหลด ppt Lab Part Nattee Niparnan

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google