งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นักศึกษาคะ ต่อไปนี้ครูจะพูดถึงประโยคและคำศัพท์ที่ใช้ในการสนทนาในโอกาสและสถานที่ ต่าง ๆ แต่ก่อนที่เราจะไปดูเฉพาะเจาะจงเป็นกรณีไปนั้น มีข้อปลีกย่อยอื่นๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นักศึกษาคะ ต่อไปนี้ครูจะพูดถึงประโยคและคำศัพท์ที่ใช้ในการสนทนาในโอกาสและสถานที่ ต่าง ๆ แต่ก่อนที่เราจะไปดูเฉพาะเจาะจงเป็นกรณีไปนั้น มีข้อปลีกย่อยอื่นๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นักศึกษาคะ ต่อไปนี้ครูจะพูดถึงประโยคและคำศัพท์ที่ใช้ในการสนทนาในโอกาสและสถานที่ ต่าง ๆ แต่ก่อนที่เราจะไปดูเฉพาะเจาะจงเป็นกรณีไปนั้น มีข้อปลีกย่อยอื่นๆ ที่ครูคิดว่านักศึกษาควร จะทำความเข้าใจกันก่อน อย่างเช่น ในการพูดคุยกับผู้อื่นนั้น บางครั้งเป็นสถานที่ที่มีเสียงรบกวน ทำให้ ได้ยินคำพูดของคู่สนทนาไม่ชัดเจน ทำให้จับใจความเรื่องที่พูดไม่ได้ นอกจากนี้อาจเป็นเพราะคู่สนทนา พูดเร็ว หรือพูดไม่ชัดเจน ในกรณีเช่นนี้ นักศึกษาอาจจำเป็นต้องรบกวนให้เขาพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่ง ซึ่ง ประโยคที่ควรใช้ในการขอร้อง ควรเป็นดังนี้ค่ะ Easy English C A I Computer Assisted Instruction คลิกโดยเม้าส์ ได้ทุกส่วนและเคอร์เซอร์ เดินหน้า - กลับ

3 Pardon me. I beg your pardon. Could you repeat that ? Would you say it again ? I don’t understand what you mean. I’m sorry, I didn’t catch it. I’m sorry, I don’t follow you. I’m sorry, but I don’t understand you. ขณะที่เราสนทนากับ บุคคลอื่นนั้น อาจมีการ สอบถามเรื่องที่สงสัยหรือต้องการทราบ ถ้าเรา นึกหาคำตอบไม่ได้ หรือใช้เวลาคิดหาคำตอบ อยู่นั้น ไม่ควรนิ่งเงียบนาน เราอาจใช้วลีหรือ ประโยคต่อไปนี้ พูดกับเขาไปก่อนที่จะตอบ เรื่องนั้น ๆ Well….. Well, let me see. Just a minute, please. Wait a minute, please. What shall I say ? Computer Assisted Instruction คลิกโดยเม้าส์ ได้ทุกส่วนและเคอร์เซอร์ เดินหน้า - กลับ

4 Computer Assisted Instruction นักศึกษาก็ได้ทราบกันไปแล้วว่า ประโยคและ ศัพท์ที่ใช้ในการสนทนาในโอกาสต่างๆ นั้นควรเป็น อย่างไรบ้าง ก่อนไปทำความเข้าใจประโยคและ ศัพท์ที่ใช้เฉพาะสถานที่ต่าง ๆ นั้น ครูขอให้นักศึกษา ทดสอบตนเองกันก่อนนะคะ ไม่ยากหรอกค่ะ ส่วนในกรณีที่คู่สนทนาถามเรา แต่เราไม่แน่ใจ ในคำตอบว่าจะถูกต้องหรือไม่ นักศึกษาควรนำ ประโยคต่อไปนี้ไปใช้ดูนะคะ I’m not sure. I doubt it. I have no idea. I don’t understand. I can’t make up my mind. คลิกโดยเม้าส์ ได้ทุกส่วนและเคอร์เซอร์ เดินหน้า - กลับ

5 Computer Assisted Instruction 2. ถ้านักศึกษาไม่เข้าใจคำพูดของบุคคลอื่นหรือฟังไม่ทัน นักศึกษาจะพูดอย่างไรคะ a. a. Excuse me. b. b. Spell it for me, please. c. c. I’m sorry, I didn’t catch it. d. d. I’m sorry, I don’t follow you. 1.ในการสนทนากับบุคคลอื่น และนักศึกษาได้ยินไม่ชัดเจนหรือไม่ได้ยิน นักศึกษาจะพูดอย่างไรคะ a. Excuse me. a. b. I beg your pardon. b. c. Could you repeat that ? c. d. I don’ t want to listen to you. d. Test yourself คลิกโดยเม้าส์ ได้ทุกส่วนและเคอร์เซอร์ เดินหน้า - กลับ

6 Computer Assisted Instruction 4. เมื่อนักศึกษาไม่แน่ใจในสิ่งที่เราพูดว่าถูกต้องหรือไม่ นักศึกษาต้องพูดว่าอย่างไรคะ a.a. Sure. b.b. Certainly. c. c. I doubt it. d.d. I have no idea. 3.ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถพูดหรือตอบ คำถามได้ทันทีทันใด นักศึกษาควรใช้ประโยคอย่างไร a. Good. a. b. Well done. b. c. Well, let me see. c. d. Just a minute, please. d.


ดาวน์โหลด ppt นักศึกษาคะ ต่อไปนี้ครูจะพูดถึงประโยคและคำศัพท์ที่ใช้ในการสนทนาในโอกาสและสถานที่ ต่าง ๆ แต่ก่อนที่เราจะไปดูเฉพาะเจาะจงเป็นกรณีไปนั้น มีข้อปลีกย่อยอื่นๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google