งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการสอน : การทำรายการ 1 (3) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการสอน : การทำรายการ 1 (3) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการสอน : การทำรายการ 1 (3) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน
รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน

2 หลักเกณฑ์การทำบัตรรายการ หนังสือภาษาไทยฉบับสมบูรณ์ และตัวอย่างบัตร
โดย ศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์ อ.บ., M.S. in L.S. (Simmons) หัวหน้าแผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ บรรณารักษ์ห้องสมุดกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิมพ์ครั้งที่ 1 จำนวน 3,000 ฉบับ พ.ศ. 2510

3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบให้พิมพ์จำหน่ายที่ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ไทยวัฒนาพานิช 599 ไมตรีจิต พระนคร ภาพประกอบ หนังสือมี หน้า มีเลขหมู่ มีหัวเรื่อง บรรณารักษศาสตร์ (หัวเรื่องที่ 1) มีหัวเรื่อง บัตรรายการ (หัวเรื่องที่ 2)

4 คือการนำข้อมูลของหนังสือลงใน บัตรรายการ กระจายข้อมูล
คือการนำข้อมูลของหนังสือลงใน บัตรรายการ กระจายข้อมูล ชื่อผู้แต่ง สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์ หลักเกณฑ์การทำบัตรรายการหนังสือภาษาไทย ฉบับสมบูรณ์ และตัวอย่างบัตร ชื่อหนังสือ ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1 เมืองที่พิมพ์ พระนคร สำนักพิมพ์ หรือโรงพิมพ์ ไทยวัฒนาพานิช

5 ปีที่จัดพิมพ์ 2510 99 หน้า ภาพประกอบ บรรณลักษณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบให้ ไทยวัฒนาพานิชจัดพิมพ์ จำหน่าย บันทึกพิเศษ หัวเรื่อง (1) บรรณารักษศาสตร์ หัวเรื่อง (2) บัตรรายการ

6 รูปแบบและระยะของบัตรรายการ (AACR II : Anglo American cataloging Rules II)
1 2 3

7 ขนาดบัตร 3 x 5 นิ้ว เป็นกระดาษแข็งสีขาว/ขาวนวล
ย่อหน้าที่ 1 อักษรตัวที่ 9 ย่อหน้าที่ 2 อักษรตัวที่ 11 ย่อหน้าที่ 3 อักษรตัวที่ 13 บรรทัดที่ 1 บรรทัดที่ 2 ใช้กรณีบัตรชื่อเรื่อง บัตรหัวเรื่อง และ บัตรเพิ่มอื่น ๆ บรรทัดที่ 3 ใช้เริ่มต้นรายการแรก

8 9 ชื่อผู้แต่ง 3 ส 44 สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์.

9 ชื่อเรื่อง 9 3 025.53 ส 44 ห สุทธิลักษณ์ / อำพันวงศ์.
สุทธิลักษณ์ / อำพันวงศ์. / / หลักเกณฑ์การทำบัตรรายการหนังสือภาษาไทยฉบับ สมบูรณ์ และตัวอย่างบัตร / โดย สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์.--

10 พิมพลักษณ์ (imprint) 9 3 025.53 ส 44 ห สุทธิลักษณ์ / อำพันวงศ์.
สุทธิลักษณ์ / อำพันวงศ์. / / หลักเกณฑ์การทำบัตรรายการหนังสือภาษาไทยฉบับ สมบูรณ์ และตัวอย่างบัตร / โดย สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์.-- พระนคร / : / ไทยวัฒนาพานิช, / 2510. พิมพลักษณ์ (imprint)

11 บรรณลักษณ์ (collation)
9 3 ส 44 ห สุทธิลักษณ์ / อำพันวงศ์. / / หลักเกณฑ์การทำบัตรรายการหนังสือภาษาไทยฉบับ สมบูรณ์ และตัวอย่างบัตร / โดย สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์.-- พระนคร / : / ไทยวัฒนาพานิช, / 2510. / / 189 หน้า / : / ภาพประกอบ. บรรณลักษณ์ (collation)

12 บันทึกพิเศษ (note) 9 3 025.53 ส 44 ห สุทธิลักษณ์ / อำพันวงศ์.
สุทธิลักษณ์ / อำพันวงศ์. / / หลักเกณฑ์การทำบัตรรายการหนังสือภาษาไทยฉบับ สมบูรณ์ และตัวอย่างบัตร / โดย สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์.-- พระนคร / : / ไทยวัฒนาพานิช, / 2510. / / 189 หน้า / : / ภาพประกอบ. / / / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบให้ไทยวัฒนาพานิช เป็นผู้จัดพิมพ์ บันทึกพิเศษ (note)

13 หัวเรื่อง (อยู่ในแนวสืบค้น)
9 3 ส 44 ห สุทธิลักษณ์ / อำพันวงศ์. / / หลักเกณฑ์การทำบัตรรายการหนังสือภาษาไทยฉบับ สมบูรณ์ และตัวอย่างบัตร / โดย สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์.-- พระนคร / : / ไทยวัฒนาพานิช, / 2510. หัวเรื่อง (อยู่ในแนวสืบค้น) / / 189 หน้า / : / ภาพประกอบ. / / / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบให้ไทยวัฒนาพานิช เป็นผู้จัดพิมพ์ / / 1. / บรรณารักษศาสตร์. / / 2. / บัตรรายการ I. / ชื่อเรื่อง.

14 Paragraph practice Writing the Paragraph and the Short Composition
Fourth edition Kathleen E. Sullivan Merrit College Macmillan Publishing co., INC. New York

15 Collier Macmillan Publishers London
D.C. = pages; subject heading : ENGLISH LANGUAGE- RHETORIC illustration; subject heading : ENELISH LANGUAGE- PARAGRAPH

16 Copyright c1980, Kathleen E. Sullivan Printed in the United States of America
All rights reserved…. without permission in writing from the publisher. Earlier edition copyright c1967, 1971 and 1976 by Kathleen E. Sullivan Macmillan Publishing Co., INC. 866 Third Evenue, New York

17 Library of Congress Cataloging Publication Data
Sullivan, Kathleen E. Paragraph practice 1. English language - Rhetoric English Language - Paragraph. I. Title. PE 1408.S ISBN X

18 9 ชื่อผู้แต่ง 3 S Sullivan, / Kathleen / E.

19 ชื่อเรื่อง และชื่อผู้รับผิดชอบในการเขียนหนังสือ
9 ชื่อเรื่อง และชื่อผู้รับผิดชอบในการเขียนหนังสือ 3 S 94 P Sullivan, / Kathleen / E. / / Paragraph practice / : / writing the paragraph and the short composition / / by Kathleen E. Sullivan.--

20 ครั้งที่พิมพ์ พิมพลักษณ์ (imprint) 9 3 808.042 S 94 P
Sullivan, / Kathleen / E. / / Paragraph practice / : / writing the paragraph and the short composition / / by Kathleen E. Sullivan.-- 4 th ed.-- New York / : / Macmillan, / 1976. ครั้งที่พิมพ์ พิมพลักษณ์ (imprint)

21 บรรณลักษณ์ (collation)
9 หัวเรื่อง(tracing) 3 S 94 P Sullivan, / Kathleen / E. / / Paragraph practice / : / writing the paragraph and the short composition / / by Kathleen E. Sullivan.-- 4 th ed.-- New York / : / Macmillan, 1976. / / 230 p. / : / ill. บรรณลักษณ์ (collation) / / 1. / ENGLISH LANGUAGE -RHETORIC. / / / ENGLISH LANGUAGE-PARAGRAPH. / / I. / Title.

22 บัตรข้างต้น คือ บัตรผู้แต่ง หรือบัตรหลัก หรือบัตรยืนพื้น
บัตรข้างต้น คือ บัตรผู้แต่ง หรือบัตรหลัก หรือบัตรยืนพื้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ค้นคว้า บรรณารักษ์ต้องจัดทำบัตรเพิ่ม

23 บัตรเพิ่ม คือ บัตรที่จัดทำเพิ่มเติม โดยอาศัยข้อมูลจากแนวสืบค้น ประกอบด้วยบัตร ดังนี้
1. บัตรแจ้งหมู่ มีลักษณะเหมือนบัตรผู้แต่งทุกประการ แต่มีเลขทะเบียนของหนังสือเพิ่ม (เป็นเครื่องมือ สำคัญของบรรณารักษ์) 2. บัตรชื่อเรื่อง 3. บัตรหัวเรื่อง (อาจมี 1 บัตร 2 บัตร หรือ 3 บัตรได้)

24 การเขียนบัตรชื่อเรื่อง หรือบัตรหัวเรื่องก็ดี ให้นำชื่อเรื่อง หรือหัวเรื่องไปเขียนบรรทัดที่ 2 โดยเริ่มเขียนที่ย่อหน้าที่ 2 (อักษรตัวที่ 11)


ดาวน์โหลด ppt สื่อการสอน : การทำรายการ 1 (3) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google