งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Dublin Core Metadata tiac. or

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Dublin Core Metadata tiac. or"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Dublin Core Metadata http://server. tiac. or
โครงการเครือข่ายวิทยานิพนธ์ดิจิทัล NSTDA / AIT Joint Project 4 พฤษภาคม 2544

2 Metadata ที่ใช้ในงานสารสนเทศ
สารสนเทศห้องสมุด รายการทรัพยากรห้องสมุด (Library catalog) ฐานข้อมูลเอกสารแบบดิจิทัล เช่น คู่มือปฏิบัติงาน เอกสารการเงิน เอกสารการค้าและการตลาด สารสนเทศในอินเตอร์เน็ต ข้อมูล เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

3 ความหมาย metadata ความหมายกว้างกว่าการทำรายการ cataloging but broader.
สามารถทำดัชนีสื่อทุกรูปแบบ indexing non-text objects (images,sound). จัดข้อมูลโดยใช้ระบบโครงสร้าง Structured data about data. สืบค้นข้อมูลจากเขตข้อมูล searchable by fields (author,title). สามารถเรียกดูสารสนเทศที่อ้างถึง access to cataloged resource. เป็นแหล่งอ้างอิง แต่ไม่ใช่สารสนเทศ relationship between two pieces of data.

4 Dublin Core: เน้นการใช้งานอย่างง่ายๆ
เกณฑ์ง่าย-ไม่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญก็ทำได้ เริ่มคิด กำหนดเกณฑ์ 2538 เป้าหมาย: ระบุเขตข้อมูลพื้นฐานเท่าที่จำเป็น และปรับเพิ่มได้ อ่านเกณฑ์แล้วเข้าใจทันทีและไม่ต้องอธิบายมาก ใช้งานได้หลากหลายสาขาวิชา

5 Dublin Core Metadata Element Set เกณฑ์ประกอบด้วย 3 ส่วน
เนื้อหา (Content ) เจ้าของงาน ลักษณะงาน(Instance) (Intellectual Property) Title Creator Date Subject Publisher Type Description Contributor Format Language Source Identifier Relation Rights Coverage

6 Core element:Title Title ชื่อเรื่อง <ชื่อของทรัพยากรสารสนเทศที่เจ้าของผลงาน หรือสำนักพิมพ์เป็นผู้กำหนด>

7 Core element: Author or Creator

8 Core element: Subject or Keyword

9 Core element: Description

10 Core element: Publisher

11 Core element: Other contributors

12 Core element -DATE ปี <ปีที่ผลิตผลงานในรูปแบบปัจจุบัน แนะนำให้ใช้แบบ ISO 8601>

13 Core element-Resource Type
Resource Type ประเภท <ประเภทของสารสนเทศ เช่น เป็น homepage นิยาย คำประพันธ์ ร่างบทความ บทความฉบับเต็ม รายงานวิชาการ เรียงความ พจนานุกรมประกาศ ๖ฃ(อาจทำเป็นเมนูให้เลือก เวลาทำข้อมูล>

14 Core element: Format Format รูปแบบ <รูปแบบที่บันทึกสารสนเทศ เช่น text/html, ASCII, Postscript file, JPEG image อาจทำเป็นเมนูให้เลือก เวลาบันทึกข้อมูล>

15 Core element : Resource Identifier
Resource Identifier รหัส <สัญลักษณ์ หรือเลขที่ระบุโดยเฉพาะว่าหมายถึงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์รายการนั้น เช่น URL, URN>

16 Core element: Source Source ต้นฉบับ<ผลงานที่เป็นที่มาของสารสนเทศไม่ว่าจะเป็นเอกสาร หรือที่เป็นรูปอิเล็กทรอนิกส์>

17 Core element: Language

18 Core element: Relation

19 Core element: Coverage

20 Core element: Right Management

21 Metadata ประเทศไทย Dublin Core initiatives แปล DC 1.0(1998) DC 1.1(2000) โดย ศสท. พยายามพัฒนาเพื่อใช้กับ HTML, XML, SGML กำหนดใช้สำหรับห้องสมุดดิจิทัล สวทช.และเครือข่ายว.ท. โครงการเครือข่ายวิทยานิพนธ์ดิจิทัล AIT-TIAC-Network of Digital Library of Theses and Dissertations


ดาวน์โหลด ppt Dublin Core Metadata tiac. or

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google