งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปรับปรุงครั้งล่าสุด 26/02/53 โดย จิรวัฒน์ พรหมพร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปรับปรุงครั้งล่าสุด 26/02/53 โดย จิรวัฒน์ พรหมพร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปรับปรุงครั้งล่าสุด 26/02/53 โดย จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.thแผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

2 ● เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จาก SIAM (Society for Industrial and Applied Mathematics) ● ครอบคลุมเนื้อหาทางด้าน Applied and Computational Mathematics และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ● ประกอบด้วยหนังสือมากกว่า 350 ชื่อเรื่อง ● แสดงเอกสารฉบับเต็มรูปแบบ PDF Introduction

3 1. Browse ● Browse Topics ● Browse Catalogue 2. Search Search Method

4 Homepage

5 Browse Topics คลิกเลือกไล่เรียงตามกลุ่มสาขาวิชา

6 คลิกเลือกหนังสือเล่มที่ต้องการ Browse Topics

7 Browse Catalogue 3 2 1 1. คลิกเลือกที่ Browse Catalogue 2. คลิกเลือกอักษรเริ่มต้นของชื่อหนังสือ 3. หรือ คลิก All เพื่อไล่เรียงรายชื่อหนังสือทั้งหมด 4. เลือกเรื่องที่สนใจ 4

8 Search 2 4 3 1. คลิกเลือกที่ Search 2. ใส่คำค้นหรือวลี 3. เลือกเขตข้อมูลที่ต้องการ 4. คลิก Search 1 computer aided design

9 Search Results 1 2 3 4 5 1. จำนวนผลลัพธ์ที่ได้และคำค้นที่ใช้ 2. เลือกคั่นหน้าหนังสือ (bookmarks) 3. คลิกไปยังหนังสือเล่มที่ต้องการ 4. คลิกเลือกรูปแบบการแสดงรายละเอียดของหนังสือ 5. พิมพ์คำสำคัญเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงการสืบค้น

10 Book: Table of Contents หน้าสารบัญของหนังสือ

11 Book: Details รายละเอียดทางบรรณานุกรมของหนังสือ

12 Book: Search Results แสดงผลคำค้นที่ปรากฎภายในส่วนต่างๆของหนังสือ

13 Book: SearchBox เลือกสืบค้นภายในบทที่เลือก หรือ ภายในเล่ม

14 6 123 1. เลือกคั่นหน้าหนังสือ (Bookmarks) 2. ไปยังหน้าแสดงผลลัพธ์ 3. เลือกแสดงหน้าสารบัญพร้อมเนื้อหา หรือ แสดงเฉพาะเนื้อหา 4. ไปหน้าก่อนหน้าหรือหน้าถัดไป 5. เลือกแปลเนื้อหาของเอกสารจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาจีน 6. บันทึก (Save) หรือ สั่งพิมพ์ (Print) เอกสาร eBooks Toolbar 45

15 Bookmarks เลือกจัดการหรือลบรายการหนังสือที่มีการคั่นหน้าของเอกสารไว้

16 1. คลิกที่ Search History 2. เลือกรายการคำค้นที่ต้องการ 3. เลือกบันทึกหรือลบคำค้น 4. เลือกผสมคำค้นเดิม เพื่อสืบค้นใหม่ 5. หรือ ระบุคำค้นเพิ่มเติม เพื่อผสมกับคำค้นเดิมแล้วสืบค้นใหม่ 32 5 4 1 Search History

17 Logout เลิกใช้งานทุกครั้งให้คลิกที่ปุ่ม Log Out

18


ดาวน์โหลด ppt ปรับปรุงครั้งล่าสุด 26/02/53 โดย จิรวัฒน์ พรหมพร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google