งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย : จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงครั้งล่าสุด 07/11/50.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย : จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงครั้งล่าสุด 07/11/50."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย : จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงครั้งล่าสุด 07/11/50

2 Books@Ovid เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุม สาขา Medicine, Nursing และ Pharmacology ประกอบด้วยข้อมูลรายการบรรณานุกรม พร้อมเอกสารฉบับเต็มใน รูปแบบ HTML ให้ Color diagrams, charts, graphics และภาพประกอบต่างๆ จากสำนักพิมพ์ต่างๆ เช่น LWW, McGraw Hill, Oxford Publishers, Facts & Comparisons, and Lexicomp เป็นต้น มีการเพิ่มรายชื่อหนังสือใหม่ทุกๆ สัปดาห์ Introduction

3 1. Browse (การสืบค้นแบบไล่เรียง) Browse All Books Browse by Title Browse by Subject 2. Search (การสืบค้นจากคำค้น) Basic Search Search Fields Ovid Syntax Search Methods

4 Homepage

5 Books คลิกที่ Books เพื่อเลือกอ่านหนังสือ

6 1 2 3 4 Books 1. คลิกที่ Browse All Books เพื่อเลือกแสดงรายชื่อหนังสือทั้งหมด หรือ 2. คลิกเลือกอักษรเริ่มต้นของชื่อหนังสือที่ Browse by Title หรือ 3. เลือกแสดงหนังสือตามกลุ่มหัวเรื่องที่ Browse by Subject 4. เลือกชื่อหนังสือที่ต้องการ

7 1 3 1. ใส่คำค้น เพื่อสืบค้นจากภายในตัวเล่มหรือจากหนังสือทุกเล่ม 2. เลือกเรื่องที่ต้องการจากหน้าสารบัญ 3. คลิกเพื่อเลือกบันทึก สั่งพิมพ์ และส่งอีเมล์เอกสาร Books 2

8 คลิกที่ Main Search Page เพื่อเข้าสู่หน้าจอการสืบค้น Main Search Page

9 Basic Search 1 1. พิมพ์คำหรือวลี 2. หรือ คลิกที่ Check Spelling เพื่อตรวจสอบคำสะกด 3. หรือ คลิกที่ Include Related Terms เพื่อแนะนำคำค้นอื่นที่มีความหมาย ใกล้เคียงหรือสัมพันธ์กับคำค้นในข้อ 1 4. ระบุขอบเขตการสืบค้น 5. ระบุระเวลาตีพิมพ์ 6. คลิก Search เพื่อสืบค้น 23 4 5 6

10 1. พิมพ์คำหรือวลี 2. ระบุเขตข้อมูลที่ต้องการ ซึ่งเลือกได้มากกว่าหนึ่ง 3. คลิกเพื่อแสดงรายการดรรชนีคำค้น 4. คลิก Search เพื่อสืบค้น 1 2 34 Search Fields

11 1. ระบุเขตข้อมูลที่ต้องการ 2. พิมพ์คำหรือวลี 3. เลือกค้นหนังสือทั้งหมด หรือเฉพาะเล่มที่ต้องการ 4. หรือ คลิกที่ Check Spelling เพื่อตรวจสอบคำสะกด 5. ระบุขอบเขตการสืบค้น 6. ระบุระเวลาตีพิมพ์ 7. คลิก Search เพื่อสืบค้น 1 2 6 7 5 3 4 Ovid Syntax

12 1. คลิกที่ Complete Reference เพื่อดูข้อมูลบรรณานุกรมรูปแบบเต็ม หรือ Ovid Full Text เพื่อดูเอกสารฉบับเต็ม 2. ข้อความตอนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคำค้นโดยตัดทอนมาจากเอกสารฉบับเต็ม 3. จัดการรายการบรรณานุกรมที่ต้องการได้จากส่วน Results Manager 3 1 Search Results 2

13 1. เลือกรายการอ้างอิง 2. เลือกขอบเขตการแสดงผล 3. เลือกรูปแบบรายการอ้างอิง ถ้าถ่ายโอนสู่ EndNote เลือก Direct Export 4. เลือกรูปแบบการแสดงผล 5. คลิกเพื่อจัดการรายการที่ เลือก เช่น Print, Email, Save 1 2 3 4 5 Results Manager

14 Complete Reference

15 Ovid Full Text - Save บันทึกเอกสารรูปแบบ HTML - Print Preview สั่งพิมพ์เอกสาร - Email จัดส่งเอกสารรูปแบบ HTML ไปทางอีเมล์ - Email Jumpstart จัดส่งเฉพาะ URL Link ของเอกสารไปทางอีเมล์

16 1. เลือกรายการที่ต้องการ 2. เลือกแสดงผลลัพธ์รายการที่เลือก หรือ 3. เลือกผสมคำค้นเพื่อแสดงผลลัพธ์ใหม่ โดยใช้คำเชื่อม And, Or 4. คลิกที่ Save Search History เพื่อบันทึกผลการสืบค้น 1 2 3 4 Search History

17 1. ระบุ Personal Account Name และ Password เพื่อเข้าใช้งาน หรือ 2. คลิกที่ Create a new Personal Account เพื่อสมัครบริการการใช้งาน สำหรับผู้ใช้ใหม่ 1 2 Save Search

18 1. ระบุชื่อ คำอธิบาย และรูปแบบที่จะใช้ในการบันทึกคำค้น 2. คลิก Save 2 1 Save Search

19 คลิกที่ Saved Searches/Alerts เพื่อแสดงผลการบันทึกการสืบค้น Save Search

20 คลิกเพื่อแก้ไข ส่งอีเมล์ หรือ แสดงผลลัพธ์ที่ได้มีการบันทึกไว้ Save Searches

21


ดาวน์โหลด ppt โดย : จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงครั้งล่าสุด 07/11/50.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google