งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 โดย ธีรวัฒน์ พุฒิสกุลวงศ์ แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดย ธีรวัฒน์ พุฒิสกุลวงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 โดย ธีรวัฒน์ พุฒิสกุลวงศ์ แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดย ธีรวัฒน์ พุฒิสกุลวงศ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Books@OvidBooks@Ovid โดย ธีรวัฒน์ พุฒิสกุลวงศ์ teerawat@book.co.th แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดย ธีรวัฒน์ พุฒิสกุลวงศ์ teerawat@book.co.th แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 4/04/2552

2 2 IntroductionIntroduction ประกอบด้วยข้อมูลรายการบรรณานุกรม พร้อมเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ HTML ให้ Color diagrams, charts, graphics และภาพประกอบต่างๆ จากสำนักพิมพ์ต่างๆ เช่น LWW, McGraw Hill, Oxford Publishers, Facts & Comparisons, and Lexicomp เป็นต้น มีการเพิ่มรายชื่อหนังสือใหม่ทุกๆ สัปดาห์ ประกอบด้วยข้อมูลรายการบรรณานุกรม พร้อมเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ HTML ให้ Color diagrams, charts, graphics และภาพประกอบต่างๆ จากสำนักพิมพ์ต่างๆ เช่น LWW, McGraw Hill, Oxford Publishers, Facts & Comparisons, and Lexicomp เป็นต้น มีการเพิ่มรายชื่อหนังสือใหม่ทุกๆ สัปดาห์ Books@Ovid เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมสาขา Medicine, Nursing และ Pharmacology

3 3 Homepage

4 4 Book คลิกที่ Books เพื่อเลือก อ่านหนังสือ

5 5 43 2 1 4 3 2 1 เลือกชื่อหนังสือที่ต้องการเลือกแสดงหนังสือตามกลุ่มหัวเรื่องที่ Browse by Subject คลิกเลือกอักษรเริ่มต้นของชื่อหนังสือที่ Browse by Title หรือ คลิกที่ Browse All Books เพื่อเลือกแสดงรายชื่อหนังสือทั้งหมด หรือ

6 6 Book 3 2 1 3 1 2 คลิกเพื่อเลือกบันทึก สั่งพิมพ์ และส่งอีเมล์เอกสาร เลือกเรื่องที่ต้องการจากหน้าสารบัญ ใส่คำค้น เพื่อสืบค้นจากภายในตัวเล่มหรือจากหนังสือทุกเล่ม

7 7 Main Page Search คลิกที่ Main Search Page เพื่อเข้าสู่หน้าจอ การสืบค้น

8 8 Basic Search 5 4 3 2 51 3 4 2 1 คลิก Search เพื่อสืบค้น ระบุระยะเวลาตีพิมพ หรือ คลิกที่ Include Related Terms เพื่อแนะนำคำค้นอื่นที่มีความหมายใกล้เคียงหรือ สัมพันธ์กับคำค้นในข้อ 1 หรือ คลิกที่ Check Spelling เพื่อตรวจสอบคำสะกด พิมพ์คำหรือวลี 2

9 9 3 1 2 1 3 2 2 Search Fields ระบุเขตข้อมูลที่ต้องการ ซึ่งเลือกได้มากกว่าหนึ่ง คลิก Search เพื่อสืบค้นพิมพ์คำหรือวลี 9

10 10 Advanced Ovid Search 2 3 1 3 1 2 4 4 5 5 ระบุระยะเวลาตีพิมพ์ พิมพ์คำหรือวลี คลิก Search เพื่อสืบค้น เลือกค้นหนังสือทั้งหมด หรือเฉพาะเล่มที่ต้องการ ระบุเขตข้อมูลที่ต้องการ

11 11 Multi-Field Search 2 31 4 5 2 3 1 4 5 ระบุคำเชื่อม คลิก Search เพื่อสืบค้นระบุระยะเวลาตีพิมพ์ เลือกเขตข้อมูลการสืบค้นพิมพ์คำหรือวลี

12 12 Search Results 3 2 3 1 2 จัดการรายการบรรณานุกรมที่ต้องการได้จากส่วน Results Manager ข้อความตอนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคำค้นโดยตัดทอนมาจากเอกสารฉบับเต็ม คลิกที่ Complete Reference เพื่อดูข้อมูลบรรณานุกรมรูปแบบเต็ม หรือ Ovid Full Text เพื่อดูเอกสารฉบับเต็ม 1 12

13 13 Results Manager 3 1 4 25 2 5 31 4 คลิกเพื่อจัดการรายการที่เลือก เช่น Print, Email, Save เลือกขอบเขตการแสดงผล เลือกรูปแบบการแสดงผล เลือกรูปแบบรายการอ้างอิง ถ้าถ่ายโอนสู่ EndNote เลือก Direct Export เลือกรายการอ้างอิง 13

14 14 Complete Reference

15 15 Ovid Full Text Save บันทึกเอกสารรูปแบบ HTML - Print Preview สั่งพิมพ์เอกสาร Email Jumpstart จัดส่งเฉพาะ URL Link ของเอกสารไปทางอีเมล์ Email จัดส่งเอกสารรูปแบบ HTML ไปทางอีเมล์

16 16 Search History 4 3 2 1 43 2 1 คลิกที่ Save Search History เพื่อบันทึกผลการสืบค้น เลือกผสมคำค้นเพื่อแสดงผลลัพธ์ใหม่ โดยใช้คำเชื่อม And, Or เลือกแสดงผลลัพธ์รายการที่เลือก หรือ เลือกรายการที่ต้องการ

17 17 Save search 2 1 1 2 คลิกที่ Create a new Personal Account เพื่อสมัครบริการการใช้งานสำหรับผู้ใช้ ใหม่ ระบุ Personal Account Name และ Password เพื่อเข้าใช้งาน หรือ

18 18 Save search 2 1 2 1 ระบุชื่อ คำอธิบาย และรูปแบบที่จะใช้ในการบันทึกคำค้น คลิก Save 18

19 19 Save search คลิกที่ Saved Searches/Alerts เพื่อแสดงผลการบันทึกการสืบค้น

20 20 Save search คลิกเพื่อแก้ไข ส่งอีเมล์ หรือ แสดงผลลัพธ์ที่ได้มีการบันทึกไว้

21 21 Book@Ovid


ดาวน์โหลด ppt 1 โดย ธีรวัฒน์ พุฒิสกุลวงศ์ แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดย ธีรวัฒน์ พุฒิสกุลวงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google