งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ ทางพื้นดิน 4 ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

2

3 อาคารที่ทำการ

4 อัตรากำลังฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 4
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ทำหน้าที่ นายอดุลย์ ตุ้มกุล นายช่างสำรวจอาวุโส หัวหน้าฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 4 นายอำเภอ บุญประเสริฐ นายช่างสำรวจชำนาญงาน หัวหน้างานสำรวจตรวจสอบข้อมูลและ ผลิตแผนที่ 1/4 นายสมชาย มาละดา ผลิตแผนที่ 2/4 นางสาวอำไพ มั่งมูล ช่างสำรวจ นายวีระศักดิ์ ก้อนแก้ว ช่างฝีมือสนาม ช3 นายเสริม คุ้มอักษร ช่างฝีมือสนาม ช2

5 นายช่างสำรวจชำนาญงาน นายวีระศักดิ์ ก้อนแก้ว
นายอดุลย์ ตุ้มกุล ฝด.ผด.4 นายอำเภอ บุญประเสริฐ สร.ผท.1/4 นายสมชาย มาละดา สร.ผท.2/4 นางสาวอำไพ มั่งมูล นายช่างสำรวจชำนาญงาน นายวีระศักดิ์ ก้อนแก้ว ช่างฝีมือสนาม ช3 นายเสริม คุ้มอักษร ช่างฝีมือสนาม ช2

6


ดาวน์โหลด ppt ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google