งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

2 โครงสร้างอัตรากำลัง / หน้าที่ความรับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปัตตานี
นายสญชัย อ่อนศรีทอง พัฒนาการอำเภอเมืองปัตตานี นางสุดจิตร พรหมทอง นางจีระพร แก้วทับทิม ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบตำบล ปูยุด รับผิดชอบตำบล ปะกาฮะรัง

3 โครงสร้างอัตรากำลัง / หน้าที่ความรับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปัตตานี (ต่อ)
นางพิมพ์ อาการักษ์ นางอรุณรัตน์ ช่วยส่ง ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบตำบล บาราเฮาะ รับผิดชอบตำบล ตะลุโบะ นางสุกัญญา รองเดช นายนิกร เสนพรหม ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน รับผิดชอบตำบล ตันหยงลุโละ รับผิดชอบตำบล บานา

4 โครงสร้างอัตรากำลัง / หน้าที่ความรับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปัตตานี (ต่อ)
นางสาวเจ๊ะเซ๊าะ ดาโต๊ะ นายอิบรอฮิม สาและ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญ รับผิดชอบตำบล คลองมานิง รับผิดชอบตำบล กะมิยอ นายไพจิตร รัตนกาญจน์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน รับผิดชอบตำบล รูสะมิแล

5 งานในสำนักงานพัฒนาชุมชน
เช่น กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ยกระดับครัวเรือนตกเกณฑ์ การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ แผนชุมชน งานสตรี งานพัฒนาสังคม ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เด็กและเยาวชน ฯลฯ

6 งานที่ได้รับมอบหมาย งานหลัก คือ พิมพ์หนังสือ ถ่ายเอกสาร ส่งหนังสือถึงพัฒนาชุมชนจังหวัด และลงบันทึกหนังสือรับและหนังสือส่ง งานรอง คือ ติดตามหัวหน้าและเจ้าหน้าที่ไปลงพื้นที่

7 ภาพการปฏิบัติงาน ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี
ภาพการปฏิบัติงาน ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google