งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างองค์การของโรงแรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างองค์การของโรงแรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างองค์การของโรงแรม
Organization of a Hotel

2

3 การจัดรูปแบบและแผนผังองค์กรของโรงแรม
แสดงการแบ่งแผนกขององค์กร แสดงตำแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ และลักษณะ ความสัมพันธ์ภายในและระหว่างแผนก แสดงสายบังคับบัญชาในการสั่งการชัดเจน

4 พัฒนาการสำคัญที่แสดงความเปลี่ยนแปลง ในการจัดรูปองค์กร
การจัดกลุ่มหน้าที่งาน การเพิ่มตำแหน่งผู้ชำนาญการเฉพาะสาขามากขึ้น การตัดโอนบางกิจกรรมให้แก่หน่วยงานชำนาญการภายนอก

5 ปัจจัยการกำหนดโครงสร้างองค์การโรงแรม
ปัจจัยภายใน ขนาดโรงแรม ประเภทโรงแรม มาตรฐานการบริหารงานตามระบบเครือ ปัจจัยภายนอก ได้แก่ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคม กฎหมายและระเบียบปฏิบัติของท้องถิ่นหรือชุมชนนั้น

6 ส่วนหน้าบ้านและหลังบ้าน (Front-of-the-house/Back-of-the-house)
งานบริการในเครื่องแบบ งานต้อนรับส่วนหน้า งานต่อเลขหมายโทรศัพท์ งานดูแลห้องพัก งานสำรองห้องพัก งานบริการห้องอาหาร งานบริการเครื่องดื่ม งานจัดเลี้ยง งานจัดประชุม กิจกรรมเพื่อนันทนาการ งานบัญชี งานเตรียมประกอบอาหาร งานคลังพัสดุ งานล้างเก็บภาชนะ งานรักษาความปลอดภัย งานช่างและซ่อมบำรุง งานซักรีด งานบุคคล งานฝึกอบรม

7 Assignment II ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงานสำคัญเหล่านี้ในโรงแรม ระบุชื่อหนังสืออ้างอิงและแหล่งที่มาด้วย ผู้จัดการทั่วไป (General Manager) ผู้จัดการฝ่ายห้องพัก (Room Division Manager) ผู้จัดการแผนกงานส่วนหน้า (Front Office Manager) ผู้อำนวยการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage Director) หัวหน้าพ่อครัวใหญ่ (Executive Chef)

8 6. ผู้จัดการงานแม่บ้าน (Executive Housekeeper)
7. นายช่างหรือวิศวกร (Engineer) 8. ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด (Director of Marketing) 9. ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Controller/Comptroller) 10. ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (Director 0f Human Resources)


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างองค์การของโรงแรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google