งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 4 ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 1 นายกฤษภาส ศิริปิตุภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 4 ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 1 นายกฤษภาส ศิริปิตุภูมิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 4 ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 1 นายกฤษภาส ศิริปิตุภูมิ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ 2 นายประสิทธิ์ วัฒนเสรีกุล 3 นายเชาวรินทร์ เอี่ยมจินดา 4 นายสมพร เฟื่องฟุ้ง นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ 5 นายธนพนธ์ หาญชนะ 6 นายไพโรจน์ จิตณรงค์ 7 นายปราโมทย์ อรุณจิตต์ 8 นายภุชงค์ ชาญศิริวัฒน์ สรรพสามิตพื้นที่ระนอง 9 นายสวิส หมื่นใจ 10 จ.ส.อ.วิทยา เผือกนาโพธิ์ 11 นายสุวิทย์ ศิริรัตน์ 12 นายอุดมพร ดวงสุวรรณ 13 นายสุวิทย์ นิฮะ 14 นายรัตนชัย มานะบุตร 15 นางสาวนงค์รัตน์ พบลาภ สรรพสามิตพื้นที่พัทลุง 16 นายอวยชัย ตันประเสริฐวงศ์ 17 นายดนลาเตะ หะยีเด เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส

2 การสืบสวนสอบสวนและการสร้างเครือข่าย
กลุ่มที่ 4 การสืบสวนสอบสวนและการสร้างเครือข่าย การสืบสวน หมายถึง - การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานซึ่งพนักงานฝ่ายปกครอง หลังตำรวจได้ปฎิบัติตามอำนาจหน้าที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และเพื่อนที่จะทราบรายละเอียดของความผิด - โดยอาศัยศิลปะต่างๆ เช่น หลักธรรมชาติหรือภูมิศาสตร์ , , ธรรมชาติ หรือภูมิศาสตร์ หมายถึง อาณาเขต ภูมิประเทศ ประชากร ภาษา

3 การสอบสวน หมายถึง เช่น
- การรวบรวมพยานหลักฐานและการดำเนินการทั้งหลายตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ เพื่อทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ข้อความผิด และเพื่อเอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ เช่น 1.การเก็บข้อมูลสินค้าหนีภาษี (น้ำมัน) ตัวอย่างน้ำมันโดย ภาพถ่าย , วีดีโอ 2.ตรวจสอบปั๊มน้ำมัน ใบขนส่งสินค้า,ใบกำกับสินค้า,ตรวจคุณภาพน้ำมัน

4 3.ตรวจยานพาหนะขนน้ำมัน คุณภาพน้ำมัน
รถสิบล้อ รถกระบะดัดแปลง - ทะเบียนรถ - สีรถ - ทำทะเบียนประวัติผู้กระทำผิด 4.การตั้งด่านตรวจ /จุดสกัด / ปิดเส้นทางการขนฯ 5.การเฝ้าจุด (โดยใช้เจ้าหน้าที่เฝ้าจุด ) 6. การวางสายข่าว / รับแจ้งความ / ประชาชนผู้เดือดร้อน แจ้งโทรศัพท์ 7. การให้ผลตอบแทน เช่น เงินสินบน / รางวัลแก่ผู้เดือดร้อน


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 4 ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 1 นายกฤษภาส ศิริปิตุภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google