งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผศ. วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผศ. วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผศ. วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์
ส่วนที่ 2 การเมืองไทย Thai Politics ผศ. วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์

2 ชื่อ นายวีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์
ชื่อ นายวีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่ทำงาน ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การศึกษา - รัฐศาสตร์บัณฑิต (การเมืองและการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3 1. แนวความคิดทางการเมือง
เนื้อหาหลัก 1. แนวความคิดทางการเมือง 2. สถาบันการเมือง 3. กระบวนการทางการเมือง

4 แนวความคิด = ประชาธิปไตย

5 สถาบันการเมือง = รัฐธรรมนูญ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล

6 กระบวนการทางการเมือง =
การเลือกตั้ง พรรคการเมือง


ดาวน์โหลด ppt ผศ. วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google