งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พื้นฐานการรับค่า จากผู้ใช้งานด้วย EDITTEXT ง 30217 การเขียนโปรแกรมบนระบบไร้ สาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พื้นฐานการรับค่า จากผู้ใช้งานด้วย EDITTEXT ง 30217 การเขียนโปรแกรมบนระบบไร้ สาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พื้นฐานการรับค่า จากผู้ใช้งานด้วย EDITTEXT ง 30217 การเขียนโปรแกรมบนระบบไร้ สาย

2 รับค่าและแสดงผล  เปิดโปรแกรม Elipse คลิกเมนู File > New > Project…  ตั้งชื่อว่า BasicInput

3 ตั้งชื่อ project

4 สร้างส่วนแสดงผล  ไปที่ ไฟล์ activity_main.xml ใช้ มุมมองแบบ Graphical layout สร้าง ส่วนแสดงผลโดย  ลบข้อความ Hello World ! ออก  สร้างข้อความ “ กรุณาป้อนชื่อ - สกุล :” จาก widget TextView กำหนด id เป็น text1  สร้างช่องรับข้อมูล จาก widget editText ใน TextField กำหนด id เป็น editText1

5 สร้างส่วนแสดงผล  สร้างปุ่มกดจาก widget button กำหนด id เป็น button1  สร้างข้อความด้านล่างชื่อ textView กำหนด id เป็น text2  เขียนคำสั่งควบคุม ไปที่ไฟล์ MainActivity.java แล้วพิมพ์คำสั่งตาม ตัวอย่าง

6 สร้างข้อความ “ กรุณาป้อน ชื่อ - สกุล :”

7 สร้างช่องรับข้อมูล

8 สร้างปุ่มกด

9 สร้างข้อความ ด้านล่าง

10 เขียน คำสั่ง ควบคุม

11 ผลที่ได้

12

13


ดาวน์โหลด ppt พื้นฐานการรับค่า จากผู้ใช้งานด้วย EDITTEXT ง 30217 การเขียนโปรแกรมบนระบบไร้ สาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google