งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้าง Shortcut คลิกขวาที่ Fileหรือ Folder หรือสิ่งที่จะสร้างเป็น Shortcut เลือกคำสั่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้าง Shortcut คลิกขวาที่ Fileหรือ Folder หรือสิ่งที่จะสร้างเป็น Shortcut เลือกคำสั่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้าง Shortcut คลิกขวาที่ Fileหรือ Folder หรือสิ่งที่จะสร้างเป็น Shortcut เลือกคำสั่ง

2 การสร้าง Folder ใหม่ ใน My computer เข้าไปยังไดร์ฟที่ต้องการจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ ในส่วนของ File and Folder Tasks คลิกที่ Make a new folder จะปรากฏไดคอนโฟลเดอร์ชื่อ New Folder พร้อมให้พิมพ์ชื่อใหม่ พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ตามต้องการแล้วกด Enter

3 การจัดการกับ Folder เลือก Folder ที่ต้องการ
ในส่วนของ File and Folder Tasks เลือก

4 การจัดการ File เลือก File ที่ต้องการ
ในส่วนของ File and Folder Tasks เลือก

5 การโอนย้ายหรือคัดลอก File หรือ Folder
ในส่วนของ File and Folder Tasks เลือก Move…. เพื่อโอนย้าย หรือ Copy….. เพื่อคัดลอก เลือกไดร์ฟ/โฟลเดอร์ปลายทางที่จะนำไฟล์/โฟลเดอร์นั้นไปไว้ เลือกปุ่ม Move หรือ Copy

6 การเปลี่ยนชื่อ File และ Folder
ในส่วนของ File and Folder Tasks เลือก Rename this file หรือ Rename this folder หรือ คลิกที่ส่วนของชื่อ File หรือ Folder นั้น พิมพ์ชื่อใหม่ตามต้องการ กด Enter ** ชื่อ File จะสามารถยาวได้ถึง255ตัวอักษร รวมเว้นวรรค แต่จะต้องไม่มีเครื่องหมาย \ / : * ? “ < > l รวมอยู่ในชื่อ File

7 การลบ File หรือ Folder เลือก File หรือ Folder ที่ต้องการจะลบ
ในส่วนของ File and Folder Tasks เลือก Delete….. หรือ กดปุ่ม Del หากเราเลือก Yes วินโดวส์จะนำ File นั้นไปเก็บไว้ในส่วนของ Recycle Bin เพื่อให้เรียกกลับคืนมาได้ หากเปลี่ยนใจ หากลบ File ในไดร์ฟอื่น วินโดวส์จะยืนยันการลบ หากผู้ใช้เลือก Yes ไฟล์นั้นจะถูกลบไปเลยไม่สามารถเรียกคืนได้


ดาวน์โหลด ppt การสร้าง Shortcut คลิกขวาที่ Fileหรือ Folder หรือสิ่งที่จะสร้างเป็น Shortcut เลือกคำสั่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google