งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือการส่งงาน ใน LMS. เลือกรายวิชาที่ต้องการจะส่งงาน (INT105)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือการส่งงาน ใน LMS. เลือกรายวิชาที่ต้องการจะส่งงาน (INT105)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือการส่งงาน ใน LMS

2 เลือกรายวิชาที่ต้องการจะส่งงาน (INT105)

3 เลือกที่ “File Storage”

4 เลือกไปที่รหัสนักศึกษาของตัวเอง แล้วกดปุ่ม Go

5 เลือกไปที่ “New File”

6 ค้นหาไฟล์ที่ต้องการจะส่งโดยชื่อไฟล์จะ ประกอบไปด้วย รหัสนักศึกษา ตามด้วย จำนวนครั้งที่ส่ง LAB ตัวอย่างเช่น ถ้านักศึกษารหัส 50152699 ส่ง LAB ครั้งที่ 1 ไฟล์ก็จะเป็น 50152699LAB1.pdf แล้วกดปุ่ม “Upload” นักศึกษาคนใดตั้งชื่อไฟล์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดจะถือว่าไม่ได้ส่งการบ้าน และจะไม่ได้คะแนน **

7 คลิกสี่เหลี่ยมหน้า ไฟล์ แล้วกดปุ่ม Hand In หรือ ร่วมมือกัน

8 เลือกการมอบหมายงาน แล้วกดปุ่ม ตกลง **** ให้นักศึกษาทำตามขั้นตอนข้างต้นเป็นลำดับ และตรงต่อเวลาในการส่งงานส่งด้วย เนื่องจากระบบจะมีการเช็คเวลาการส่งงาน ส่งเกินกำหนดระบบจะไม่รับการส่งงานครั้งนั้น ๆ


ดาวน์โหลด ppt คู่มือการส่งงาน ใน LMS. เลือกรายวิชาที่ต้องการจะส่งงาน (INT105)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google