งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนของการเขียนโค๊ด ใน VB การเขียนโค๊ดจะเป็นแบบ Event Driven

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนของการเขียนโค๊ด ใน VB การเขียนโค๊ดจะเป็นแบบ Event Driven"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนของการเขียนโค๊ด ใน VB การเขียนโค๊ดจะเป็นแบบ Event Driven
คลิ้กเมาส์, กดปุ่ม, ดับเบิ้ลคลิ้ก โปรแกรมเมอร์จะต้องเขียนโปรแกรมเพื่อดักการทำงานของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับคอมโพเนนท์แต่ละตัว Click at button process

2 กรอบของการเขียนโค๊ด เราจะต้องเขียนโค๊ดให้อยู่ในขอบเขตที่ถูกต้อง
จะมีคำว่า Private Sub เริ่มต้น และปิดท้ายด้วย End Sub Event ชื่อคอมโพเนนท์ เขียนโค๊ดลงตรงช่วงนี้

3 เริ่มต้นการเขียนโปรแกรม
ก่อนการเขียนโปรแกรม เราต้องรู้จักกับ ประเภทข้อมูล ตัวแปร คำสั่งต่างๆ การวนรอบ

4 ประเภทข้อมูล (Data Type)
ข้อมูลทุกอย่างในคอมพิวเตอร์จะต้องมีประเภทข้อมูล เช่น “สมชาย” , “500”, “652.23” เป็นต้น ประเภทข้อมูลสำหรับ VB มีดังนี้ Boolean (จริง-เท็จ), Byte (ตัวเลขจำนวนน้อยๆ), Currency (ค่าเงิน), Date(วันเดือนปี), Double(จำนวนทศนิยมขนาดยาว), Integer(จำนวนเต็ม), Long (จำนวนเต็มขนาดยาว), Single (จำนวนทศนิยมขนาดเล็ก)String (ข้อความ), Variant (เป็นได้ทุกประเภท)

5 ตัวแปร (Variable) เมื่อมีข้อมูลแล้ว ก็ต้องมีที่เก็บข้อมูล
ตัวแปรคือ “ที่เก็บข้อมูล” เมื่อเราสร้างตัวแปร จะมีการจองพื้นที่ในหน่วยความจำ รูปแบบการประกาศตัวแปร Dim a as Integer Dim b as String Dim c as Double ตัวที่อยู่ข้างหลังคือ Data Type

6 กฎเกณฑ์การตั้งชื่อตัวแปร
ห้ามตั้งชื่อตัวแปรให้ตรงกับชื่อสงวน (Reserved Words) ควรตั้งชื่อให้สื่อความหมาย ในไฟล์เดียวกันไม่ควรตั้งชื่อตัวแปรซ้ำกัน ไม่ควรสร้างตัวแปรหากไม่ใช้ ตัวแปรบางตัวอาจนำมาใช้ซ้ำได้ อาจมองว่าตัวแปรเป็น กล่อง ข้อมูลเป็น ของในกล่อง ก็ได้

7 ทดลอง สร้างฟอร์มขึ่นมาตามด้านล่าง Label1 Text1 Text = “” Command1
caption = กด

8 เขียนโปรแกรม Double Click ที่ปุ่มแล้วเขียนโปรแกรมลงไปดังนี้
สั่งโปรแกรมให้ Run

9 อธิบาย Dim salary as Double คำสั่ง CDbl( ) tax = salary * 0.07
เป็นการประกาศตัวแปรชื่อว่า salary ที่มีประเภทเป็น Double (จำนวนที่มีทศนิยมได้) คำสั่ง CDbl( ) แปลงข้อความ จาก Text ให้มีประเภทเป็น Double tax = salary * 0.07 คูณค่าที่อยู่ใน salary กับ 0.07 แล้วเก็บในตัวแปร tax MsgBox ("คุณต้องเสียภาษี = " & tax & " บาท") ส่งข้อความทางกล่องข้อความ เครื่องหมาย & เป็นการนำข้อความมาชนกับค่าในตัวแปร

10 ทดลองอีก Label1 Text1 Label2 Caption = “”

11 Double Click ที่ปุ่มแล้วเขียนโปรแกรมลงไปดังนี้
สั่งโปรแกรมให้ Run

12 ลองทำเอง ให้แก้ไขโปรแกรมที่ผ่านมา
โดยให้เขียนที่ Label2 ว่า Hello ตามด้วยชื่อ และหลังจากนั้นให้แสดงกล่องข้อความว่า คุณ (ชื่อ) น่ารักจัง …..

13 Data Type ที่ใช้บ่อย Integer -> ตัวเลขจำนวนเต็ม
Double -> ค่าทศนิยม String -> ข้อความตัวหนังสือ Dim a as Integer a = 500 a = 500 * 5 MsgBox(“a = “ & a) ลองทายดูว่าโปรแกรมนี้ทำอะไร ทดลองเขียนดู

14 ขอบเขตของตัวแปร ตัวแปรมีขอบเขตของการทำงาน
หากเราประกาศตัวแปรภายในขอบเขตของ Block ใดๆ ตัวแปรก็จะมีขอบเขตแค่ใน block นั้น (Private) ทดลอง Label1 Text1 Command1 Command2 Label2

15 เขียนโค๊ด Double Click ที่ Command1 Double Click ที่ Command2
เมื่อ run จะเห็นว่าการกดปุ่ม ปรามาส จะไม่สามารถแสดงชื่อได้

16 คราวนี้ตัวแปรเป็น public
แก้ไข สังเกตว่าใน Code Window จะมี block ต่างๆรวมกันอยู่แล้ว ให้เขียนลงใหม่ทั้งหมดดังนี้ คราวนี้ตัวแปรเป็น public

17 อธิบาย การประกาศตัวแปรด้านบน (player) สามารถคลิ้กที่ช่อง Event ไปที่ General เป็นการประกาศตัวแปรแบบ public ซึ่งสามารถใช้ตัวแปรนี้ได้ทั้งเอกสาร เมื่อกดปุ่ม ทักทาย จะมีการกำหนดค่าให้ player เป็นค่าจาก Text1 และส่งข้อความไปที่ Label2 เมื่อกดปุ่ม ปรามาส จะนำค่า player มาแสดงผลที่ Label2 ลองคิดดูว่า หากกดปุ่ม ปรามาส ก่อนจะเป็นอย่างไร


ดาวน์โหลด ppt ส่วนของการเขียนโค๊ด ใน VB การเขียนโค๊ดจะเป็นแบบ Event Driven

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google