งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฟังก์ชันตรวจสอบเงื่อนไข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฟังก์ชันตรวจสอบเงื่อนไข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฟังก์ชันตรวจสอบเงื่อนไข
หน่วยที่ 4 ฟังก์ชันตรวจสอบเงื่อนไข

2 ฟังก์ชันตรวจสอบเงื่อนไข
สาระการเรียนรู้ หน่วยที่ 4 ฟังก์ชันตรวจสอบเงื่อนไข

3 ฟังก์ชัน if ทางเลือกเดียว
หน่วยที่ 4 ฟังก์ชันตรวจสอบเงื่อนไข

4 ตัวอย่างฟังก์ชัน if ในการตรวจสอบคะแนน
หน่วยที่ 4 ฟังก์ชันตรวจสอบเงื่อนไข

5 ฟังก์ชัน if สองทางเลือกเดียว
หน่วยที่ 4 ฟังก์ชันตรวจสอบเงื่อนไข

6 ตัวอย่างฟังก์ชัน if แบบสองทางเลือก ในการตรวจสอบคะแนน
หน่วยที่ 4 ฟังก์ชันตรวจสอบเงื่อนไข

7 ฟังก์ชัน if แบบหลายทางเลือก
หน่วยที่ 4 ฟังก์ชันตรวจสอบเงื่อนไข

8 ตัวอย่างฟังก์ชัน if แบบหลายทางเลือก
หน่วยที่ 4 ฟังก์ชันตรวจสอบเงื่อนไข

9 ฟังก์ชัน switch ตรวจสอบเงื่อนไข
หน่วยที่ 4 ฟังก์ชันตรวจสอบเงื่อนไข

10 ฟังก์ชันตรวจสอบเงื่อนไข
ฟังก์ชัน switch หน่วยที่ 4 ฟังก์ชันตรวจสอบเงื่อนไข

11 ตัวอย่างฟังก์ชัน switch ตรวจสอบเงื่อนไข
หน่วยที่ 4 ฟังก์ชันตรวจสอบเงื่อนไข

12 ตัวอย่างฟังก์ชัน switch ตรวจสอบเงื่อนไข
หน่วยที่ 4 ฟังก์ชันตรวจสอบเงื่อนไข

13 ตัวอย่างฟังก์ชัน switch ตรวจสอบเงื่อนไข
หน่วยที่ 4 ฟังก์ชันตรวจสอบเงื่อนไข

14 ฟังก์ชันตรวจสอบเงื่อนไข
ฟังก์ชัน goto ฟังก์ชัน goto สั่งให้คอมพิวเตอร์ไปทำงานตามประโยคคำสั่ง หรือชื่อที่กำหนดขึ้นโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ หน่วยที่ 4 ฟังก์ชันตรวจสอบเงื่อนไข

15 ตัวอย่างฟังก์ชัน goto
หน่วยที่ 4 ฟังก์ชันตรวจสอบเงื่อนไข

16 จบหน่วยที่ 4

17 ใบงานหน่วยที่ 4 ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าที่แป้นพิมพ์ชนิดตัวอักษรหรือพยัญชนะ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ถ้าพิมพ์ A หรือ a ให้แสดงข้อความว่า Ant ถ้าพิมพ์ B หรือ b ให้แสดงข้อความว่า Bird ถ้าพิมพ์ C หรือ c ให้แสดงข้อความว่า Cat ถ้าพิมพ์ไม่ใช่ทั้ง 3 เงื่อนไข ให้แสดงข้อความว่า Good Bye


ดาวน์โหลด ppt ฟังก์ชันตรวจสอบเงื่อนไข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google