งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือการใช้งานโปรแกรม EndNote. ตั้งชื่อไฟล์ที่จะใช้งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือการใช้งานโปรแกรม EndNote. ตั้งชื่อไฟล์ที่จะใช้งาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือการใช้งานโปรแกรม EndNote

2 ตั้งชื่อไฟล์ที่จะใช้งาน

3 Create New Group โดยคลิกขวาที่ Custom

4 paper จากฐานข้อมูล เช่น ค้นหา ieee (http://ieeexplore.ieee.org)

5 Save file “.pdf”

6 เมื่อ save file เสร็จแล้ว คลิกเครื่องหมายถูกหน้าเรื่องที่ download แล้วเลือกปุ่ม “view selected item ” ด้านบน

7 ตรง Download Citations เลือก EndNote แล้วคลิกที่ >>

8 จะ link ไปที่โปรแกรม EndNote ให้เลือกไฟล์.enl ที่เรา สร้างไว้ตอนแรก

9 จะปรากฏข้อมูล paper ที่เรา save มา คลิกขวาที่ paper นั้น เลือก Add Reference To  เลือก Group ที่ตั้งไว้

10 เลือกไฟล์ โดยคลิกขวาที่ paper นั้นอีกครั้ง เลือก File Attachment  Attach File…

11 เลือกไฟล์ pdf ที่ save ไว้

12 double-click ที่ paper นั้นเพื่อดูรายละเอียด จะเห็น ไฟล์ pdf อยู่ด้านล่าง double-click ที่ไฟล์นั้น โปรแกรมจะทำการเปิดไฟล์นั้นให้เลย

13 สร้างเอกสารบรรณานุกรมใน Microsoft Word หลังจากติดตั้งโปรแกรม EndNote จะพบเมนู EndNote เพิ่มใน MS-Word

14 เลือก Insert Citation

15 เลือกไฟล์.enl ( ไฟล์ EndNote ที่ทำไว้แล้ว )

16 จะแสดงข้อมูลใน EndNote ของไฟล์ที่เลือก

17 เลือกเรื่องที่ต้องการทำการอ้างอิง และทำบรรณานุกรม แล้วกดปุ่ม Insert ( ต้องการข้อความก่อน ถึงจะเห็นการอ้างอิงในข้อความปรากฏขึ้น )

18 การเปลี่ยนรูปแบบการอ้างอิง สามารถเลือกได้ที่ Style


ดาวน์โหลด ppt คู่มือการใช้งานโปรแกรม EndNote. ตั้งชื่อไฟล์ที่จะใช้งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google