งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เตรียมเอกสารประกอบการนำเสนอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เตรียมเอกสารประกอบการนำเสนอ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เตรียมเอกสารประกอบการนำเสนอ
การรวมไฟล์เข้าด้วยกัน 1.1 เปิดแฟ้มงานแรก 1.2 คลิกแท็บ หน้าแรก 1.3 คลิกปุ่ม สร้างภาพนิ่ง 1.4 เลือกคำสั่ง นำภาพนิ่งมาใช้ใหม่ จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง นำภาพนิ่งมาใช้งาน 1.5 คลิกเลือกคำสั่ง เปิดแฟ้ม PowerPoint

2 1.6 เลือกโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์งานนำเสนอ
1.7 เลือกไฟล์ที่ต้องการนำมารวมเข้าด้วยกัน 1.8 คลิก เปิด จากนั้นสไลด์ที่เลือกไว้ทั้งหมดจะปรากฏขึ้นที่หน้าต่าง นำภาพนิ่งมาใช้งาน 1.9 คลิกตำแหน่งที่ต้องการแทรกให้สไลด์ที่เลือกเรียงต่อขึ้นมา 1.10 คลิกเครื่องหมายถูกหน้า รักษาการจัดรูปแบบตามต้นฉบับ 1.11 คลิกเลือกสไลด์ที่ต้องการนำมารวมเข้าด้วยกัน

3 2. คลิกแท็บ หน้าแรก 1. เปิดแฟ้มงาน แรก 3. คลิก รายการ สร้างภาพนิ่ง 4. เลือก นำภาพนิ่งมาใช้ใหม่

4 5. เลือกเปิดแฟ้ม PowerPoint

5 7. เลือกแฟ้ม ที่ต้องการ 6. เลือกโฟลเดอร์ที่เก็บแฟ้มที่ต้องการนำมารวม 8. คลิกปุ่ม เปิด

6 9. คลิกตำแหน่งที่ต้องการนำสไลด์มารวม หรือ แทรก
11. คลิกเลือกสไลด์ที่ต้องการนำมารวมเข้าด้วยกัน 10. คลิกเครื่องหมายถูก หน้าช่องรักษาการจัดรูปแบบตามต้นฉบับ

7 กำหนดรายละเอียดของสไลด์
การใส่หัวกระดาษและท้ายกระดาษ 1. คลิกแท็บ แทรก 2. คลิกที่ปุ่ม หัวกระดาษและท้ายกระดาษ จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง หัวกระดาษและท้ายกระดาษขึ้นมา 3. คลิกแท็บ ภาพนิ่ง 4. คลิกเครื่องหมายถูกหน้า ท้ายกระดาษ เพื่อใส่ข้อความ 5. พิมพ์ข้อความที่ต้องการให้แสดงด้านล่างของสไลด์เช่น ชื่อผู้บรรยาย ชื่อบริษัท ชื่อของไฟล์งาน ชื่อโรงเรียน เป็นต้น 6. คลิกปุ่ม นำไปใช้กับทั้งหมด เพื่อนำการตั้งค่านี้ไปใช้กับสไลด์ทั้งหมด (ถ้าคลิกปุ่ม นำไปใช้ การตั้งค่านี้จะมีผลเฉพาะสไลด์ที่เลือกเท่านั้น)

8 2. คลิกหัวกระดาษและท้ายกระดาษ
3. คลิกแท็บภาพนิ่ง 1. คลิกแท็บ แทรก 6. คลิกนำไปใช้กับทั้งหมด 4. คลิกเครื่องหมายถูก หน้าช่องท้ายกระดาษ 5. พิมพ์ข้อความที่ต้องการให้แสดงในท้ายสไลด์ลงไป

9 ใส่ลำดับเลขของสไลด์ คลิกแท็บ แทรก
คลิกแท็บ แทรก คลิกเลือกรายการ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ คลิกแท็บ ภาพนิ่ง คลิกเครื่องหมายถูกหน้า วันที่และเวลา คลิกเลือก ปรับปรุงอัตโนมัติ คลิกเลือกรูปแบบวันที่และเวลาที่ต้องการ คลิกปุ่ม นำไปใช้กับทั้งหมด

10 2. คลิกหัวกระดาษและท้ายกระดาษ
3. คลิกแท็บ ภาพนิ่ง 5. คลิกปรับปรุงอัตโนมัติ 1. คลิกแท็บ แทรก 4. คลิกเครื่องหมายถูก หน้าช่อง วันที่และเวลา 7. คลิกนำไปใช้กับทั้งหมด 6. คลิกเลือกรูปแบบวันที่และเวลา

11 ใส่เลขลำดับของสไลด์ คลิกแท็บ แทรก คลิกรายการ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ
คลิกแท็บ แทรก คลิกรายการ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ คลิกแท็บ ภาพนิ่ง คลิกเครื่องหมายถูกหน้า หมายเลขภาพนิ่ง คลิกปุ่ม นำไปใช้กับภาพนิ่งทั้งหมด

12 2. คลิกหัวกระดาษและท้ายกระดาษ
3. คลิกแท็บ ภาพนิ่ง 1. คลิกแท็บ แทรก 5. คลิกนำไปใช้กับทั้งหมด 4. คลิกเครื่องหมายถูก หน้าช่อง หมายเลขภาพนิ่ง หน้านนี้เป็นการสร้างงานแลบบใส่ลำดับหมายเลขภาพนิ่ง

13 จัดทำบันทึกย่อ สร้างบันทึกย่อ ทำได้ 2 วิธี คือ
สร้างบันทึกย่อ ทำได้ 2 วิธี คือ คลิกที่ มุมมอง แล้วคลิกที่ ปกติ พิมพ์บันทึกข้อความย่อ

14 1. คลิกแท็บ มุมมอง 2. คลิกรายการ ปกติ 3. พิมพ์บันทึกย่อ

15 วิธีที่ 2 การพิมพ์บันทึกย่อ
คลิกแท็บ มุมมอง คลิกรายการ หน้าบันทึกย่อ พิมพ์ข้อความลงไป

16 1. คลิกแท็บ มุมมอง 2. คลิกรายการ หน้าบันทึกย่อ 3. พิมพ์ข้อความ ลงบริเวณ นี้

17 กำหนดขนาด/สัดส่วนแสดงสไลด์
1. คลิกแท็บ ออกแบบ 2. คลิกรายการ ตั้งค่าหน้ากระดาษ 3. ในช่องขนาดภาพนิ่งสำหรับ ให้คลิกเลือกขนาดสำหรับการนำเสนอ

18 1. คลิกแท็บ ออกแบบ 5. คลิก ตกลง 3. เลือกขนาดภาพนิ่ง 2. คลิกตั้งค่าหน้ากระดาษ 4. เลือก การวางแนว

19 จัดพิมพ์เอกสาร ดูตัวอย่างก่อนพิมพ์
1. คลิกปุ่ม Office เลือกคำสั่ง พิมพ์ > แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

20 1. คลิกปุ่ม Office 3. เลือกแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ 2. เลือกรายการพิมพ์

21 เมื่อดูเสร็จแล้ว คลิกปุ่ม ปิดการแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

22 สั่งพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์
คลิกปุ่ม Office เลือก พิมพ์ คลิกเลือกเครื่องพิมพ์ที่ต้องการ ในส่วนของช่วงระยะที่พิมพ์ ให้กำหนดหน้าที่ต้องการพิมพ์ คลิกเลือกจำนวนชุดที่จะพิมพ์ในช่อง จำนวนสำเนา เลือกส่วนของเอกสารที่ต้องการพิมพ์ในช่อง สิ่งที่พิมพ์ เช่น ภาพนิ่ง เอกสารประกอบคำบรรยาย หน้าบันทึกย่อหรือมุมมองเค้าโครง กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพ์ คลิกปุ่ม ตกลง

23 สั่งพิมพ์โดยไม่พิมพ์พื้นหลัง
1. คลิกแท็บ ออกแบบ คลิกที่ ลักษณะพื้นหลัง 2. เลือกรูปแบบพื้นหลังที่มีสีขาว 3. แล้วสั่งพิมพ์เอกสาร

24 การนำเสนอภาพนิ่ง 1. คลิกแท็บการนำเสนอภาพนิ่ง 2. เลือกการนำเสนอภาพนิ่ง


ดาวน์โหลด ppt เตรียมเอกสารประกอบการนำเสนอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google