งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Internet, e-mail & Network โดย ศน.ไพฑูรย์ ปลอดอ่อนและ อ.ศรชัย เกษมสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Internet, e-mail & Network โดย ศน.ไพฑูรย์ ปลอดอ่อนและ อ.ศรชัย เกษมสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Internet, e-mail & Network
โดย ศน.ไพฑูรย์ ปลอดอ่อนและ อ.ศรชัย เกษมสุข

2 Objective 1.ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการปฏิบัติงานในโรงเรียนได้
2.มีและใช้ เพื่อการปฏิบัติงานในโรงเรียนได้ 3.เข้าใจและใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานในโรงเรียนได้

3 Internet Working Satellite Dial up ISP ADSL TOT, TT&T, CAT,SAMART
Leased Line

4 Internet Service WWW Chat FTP E-learning E-mail Telnet Blog E-commerce
Entertainment Internet Service

5 Technical Terms Address Homepage Server ADSL Host Spam mail Browser
Clients Compose Dial Up FTP Guest Book Homepage Host HTML ISP LAN Log in Modem Router Search engine Server Spam mail Down Load Up Load URL WAN WLAN Web Master

6 Internet Connecting 1 ADSL ROUTER

7 Internet Connecting 2 Internet

8 Networking Computer name Workgroup Set up Home or Small office Network
File Sharing Drive Sharing Print Sharing


ดาวน์โหลด ppt Internet, e-mail & Network โดย ศน.ไพฑูรย์ ปลอดอ่อนและ อ.ศรชัย เกษมสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google