งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Internet For School จำนวนผู้ใช้ไม่เกิน 1,000 คน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Internet For School จำนวนผู้ใช้ไม่เกิน 1,000 คน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Internet For School จำนวนผู้ใช้ไม่เกิน 1,000 คน
เสนอ อาจารย์ภาสกร เรืองรอง จัดทำโดย น.ส.นัทรียา อินตาพรหม รหัส คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

2 ระบบอินเทอร์เนตสำหรับ User ไม่เกิน 1,000 คน
ประกอบด้วย Rounter เป็นตัวชี้ทางเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เนตไปยัง ISP

3 ระบบอินเทอร์เนตสำหรับ User ไม่เกิน 1,000 คน
Internet Server ทำหน้าที่ให้บริการ www Dns proxy Ftp ฯลฯ

4 ระบบอินเทอร์เนตสำหรับ User ไม่เกิน 1,000 คน
Mail Server ทำหน้าที่ให้บริการส่ง

5 ระบบอินเทอร์เนตสำหรับ User ไม่เกิน 1,000 คน
Hub เชื่อมต่อระบบ Network ภายในโรงเรียน หรือ อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ Network ในองค์กร

6 ระบบอินเทอร์เนตสำหรับ User ไม่เกิน 1,000 คน
Client ก็คือเครื่อง User นั้นเองใช้เข้าสู่ข้อมูลหรือใช้บริการต่างๆบนอินเทอร์เนต(เครื่องคอมพิวเตอร์ผู้ใช้)

7 ระบบอินเทอร์เนตสำหรับ User ไม่เกิน 1,000 คน
Leased Line สัญญาณอินเทอร์เนตที่เช่าจาก ISP ด้วยความเร็ว 128 k

8 ระบบอินเทอร์เนตสำหรับ User ไม่เกิน 1,000 คน
การทำงาน ตัว Rounter ใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เนตไปยัง ISP ซึ่ง ISP เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เนต จะสามารถตรวจเช็คว่าโรงเรียนของเราเป็นสมาชิกหรือไม่ ถ้าไม่เป็นก็จะทำการเชื่อมต่อให้ แล้ว Internet Server จะเป็นตัวรับสัญญาณ Internet ( IP Address ) จาก ISP และ Internet Server ก็จะพร้อมให้บริการแก่ User และเมื่อ User เริ่มขอใช้บริการ Internet ( www , Fpt , Database ฯลฯ ) จาก Internet Server และ จาก Mail Server ตัว Internet Server จะให้บริการ (DHCP) Internet แก่ Client & User โดยแจก IP Address และให้บริการอื่นๆด้วย อย่างเช่น www , , Fpt , Database ฯลฯ

9 ระบบอินเทอร์เนตสำหรับ User ไม่เกิน 1,000 คน
Leased Line 128 k Internet Rounter Hub Internet Server Client Mail Server

10 บุคลากรที่ต้องใช้ Systemadmin 1 คน
– จะทำหน้าที่ดูแลและรักษาระบบอินเทอร์เนต ให้สามารถ ทำงานได้อย่างปกติ จัดการเพิ่มเติมแก้ไข User ผู้ใช้อินเทอร์เนต Webmaster 1 คน – จะออกแบบพัฒนา ควบคุมดูแล Webpage ของโรงเรียน

11 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt Internet For School จำนวนผู้ใช้ไม่เกิน 1,000 คน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google