งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบอินเทอร์เนตสำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 1000 คน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบอินเทอร์เนตสำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 1000 คน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบอินเทอร์เนตสำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 1000 คน
โดย นายธวัชชัย ช่วงวิไล รหัส คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ฟิสิกส์

2 ระบบอินเทอร์เนตสำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 1000 คน
ประกอบด้วย 1. Rounter เป็นตัวเชื่อมระบบอินเทอร์เนตไปยัง ISP 2. Internet Server ทำหน้าที่ให้บริการ www, DNS, proxy, FTP, ฯลฯ 3. Mail Server ให้บริการรับส่ง 4. Hub เชื่อมต่อระบบ Network ภายในองค์กร 5. Client (เครื่องลูกข่าย) ใช้บริการต่างๆบนอินเทอร์เนต 6. Leased Line สัญญาณอินเทอร์เนตที่เช่าจาก ISP ด้วยความเร็ว 128K

3 ระบบอินเทอร์เนตสำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 1000 คน

4 ระบบอินเทอร์เนตสำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 1000 คน
การทำงาน 1.Rounter เชื่อมต่ออินเทอร์เนตไป ISP 2.ISP หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เนตตรวจว่าโรงเรียนท่านเป็นสมาชิกหรือไม่ถ้าเป็นก็ทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เนต 3.Internet Server จะรับสัญญาน Internet (IP Address) จาก ISP 4.Internet Server พร้อมให้บริการแก่ผู้ใช้ 5.ผู้ใช้ขอใช้บริการ Interne จาก Internet Server และ จาก Mail Serevr 6.Internet Server ให้บริการInternet แก่ผู้ใช้โดยแจก IP Address   และให้บริการอื่นๆด้วย เช่น www, , FTP, Database, ฯลฯ

5 ระบบอินเทอร์เนตสำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 1000 คน
บุคลากรที่ต้องใช้ *Systemadmin 1 คน ดูแลและรักษาระบบอินเทอร์เนตให้สามารถทำงานได้อย่างปกติจัดการเพิ่ม-ลด-แก้ไขผู้ใช้อินเทอร์เนต *Webmaster 1 คน ออกแบบพัฒนาควบคุมดูแล Webpage ของโรงเรียน

6 ระบบอินเทอร์เนตสำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 1000 คน
ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt ระบบอินเทอร์เนตสำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 1000 คน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google