งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับ user ตั้งแต่ 1000 ขึ้นไป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับ user ตั้งแต่ 1000 ขึ้นไป"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับ user ตั้งแต่ 1000 ขึ้นไป

2 ส่วนประกอบ -Rounter เป็นตัวชี้ทางเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เนต์ไปยัง ISP -Fire Wall ทำหน้าที่ป้องกันผู้บุกรุก (Hacker)หรือผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก -Internet Server ทำหน้าที่ให้บริการ www (Home page ของโรงเรียน),Ftp, Dns, Proxy, DHCP -Mail Server ให้บริการรับส่ง ซึ่งจะแยกตามประเภทของผู้ใช้ -Hub เชื่อมต่อระบบ Network ภายในโรงเรียน เป็นจุดเชื่อมของส่วนประกอบต่างๆ เข้ากับ Hub -Client ก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บุคลากรภายในโรงเรียนใช้ ใช้เข้าสู่ข้อมูลหรือใช้บริการต่างๆบนอินเทอร์เนตได้ -Leased Line สัญญาณอินเทอร์เนตที่เช่าจาก ISP ด้วยความเร็ว 256 K ขึ้นไป

3 หลักการทำงาน Fire Wall จะทำการ Map IP ที่ได้จาก ISP ให้เป็น Virtual IP หรือ IP Behind Fire Wall Internet Server จะรับ Virtual IP Address จาก Fire Wall ISP หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เนตจะตรวจ check ว่าโรงเรียนท่านเป็นสมาชิกหรือไม่ถ้าเป็นก็ทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เนต Internet Server ให้บริการ(DHCP) Internet แก่ Client&User โดยแจก IP Address User เริ่มขอใช้บริการ  จาก Internet Server  และ Mail Server ต่างๆที่จัดแยกไว้ Rounter จะทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไปยัง isp

4 บุคลากรที่ต้องใช้ ตำแหน่ง จำนวน หน้าที่ หัวหน้าหน่วยอินเทอร์เนต 1 คน
บริหารงานอินเทอร์เนต Systemadmin มีเท่า server ดูแลรักษาให้สามารถใช้งานอินเตอร์ได้ Webmaster ควบคุมดูแล Webpage ของโรงเรียน Web Programmer พัฒนา Webpage ของโรงเรียน Web Designer ออกแบบ Webpage ของโรงเรียน Internet Lab แยกตามlab ควบคุมการใช้อินเทอร์เนต Lab ดูแลแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเทอร์ Lab เบื้องต้น Internet Education Technology มีตามความเหมาะสม ออกแบบและพัฒนา Web page เพื่อการเรียนการสอน WBI Internet Coordinator ประสานงานการใช้อินเทอร์เนต


ดาวน์โหลด ppt ระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับ user ตั้งแต่ 1000 ขึ้นไป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google