งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2003

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2003"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2003
รายวิชา เทคโนโลยี 1 รหัสวิชา ง21102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี นางสาวอังคณา ทองอ่อน ครูผู้สอน

2 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2003
การเปิดโปรแกรม MS-Word 2003 หน้าตาวินโดว์ของ Word การเก็บบันทึกเอกสาร การปิดเอกสาร การสร้างเอกสารใหม่ การเปิดเอกสารเก่าขึ้นมาใช้งาน การแทรกข้อความ การเลื่อนไปส่วนต่างๆ ของเอกสาร วิธีเลือกข้อความ ลบข้อความ คัดลอกและย้ายข้อความ ยกเลิกคำสั่งที่ทำไปแล้วและทำซ้ำ ออกจากโปรแกรม Word

3 การเปิดโปรแกรม MS-Word 2003
4 2 1

4 หน้าตาของ Microsoft Word 2003
เมนูบาร์ ไตเติลบาร์ ทูลบาร์ เคอร์เซอร์ Status Bar วินโดว์ของเอกสาร เมาส์พอยเตอร์ Ruler Task Pane Ask a Question

5 การพิมพ์เอกสาร เอกสารใหม่จะมีชื่อว่า “Document1” หรือ “เอกสาร1”
หากพิมพ์ผิดใช้ปุ่ม Backspace ลบข้อความที่อยู่หน้าเคอร์เซอร์ออกไป ไม่ต้องกด Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ โปรแกรมจะจัดการขึ้นบรรทัดใหม่ให้โดยอัตโนมัติ แต่หากต้องการขึ้นย่อหน้าใหม่ให้กด Enter

6 การเก็บบันทึกเอกสาร 1 2 4 5 3

7 การปิดเอกสาร 1 2 3

8 การสร้างเอกสารใหม่ 1 2 3

9 การเปิดเอกสารเก่ามาใช้งาน
1 2 4 5 3

10 การแทรกข้อความ ****ถ้า OVR เป็นตัวจางๆ จะอยู่ภาวะพิมพ์แทรก
1 ****ถ้า OVR เป็นตัวจางๆ จะอยู่ภาวะพิมพ์แทรก ถ้า OVR เป็นตัวเข้ม จะอยู่ในภาวะพิมพ์ทับ สามารถเปิด – ปิด ภาวการณ์พิมพ์แทรกหรือพิมพ์ทับได้ด้วยการกดปุ่ม Ins บนแป้นพิมพ์ (Keyboard) หรือ Double Click ที่ส่วนของ OVR บนแถบสถานะ

11 การเลื่อนไปส่วนต่างๆ ของเอกสาร
เลขที่หน้าของเอกสารที่กำลังแสดงอยู่บนจอ เลขที่หน้าที่กำลังแสดง / จำนวนหน้าทั้งหมด คลิกเพื่อเลื่อนดูทีละหน้าจอ คลิกที่นี่เพื่อเลื่อนลงทีละบรรทัด ปุ่ม Select Browse Object (ดูภาพที่ขยาย) คลิกลากสโครลบ็อกซ์ค้างไว้ จะแสดงเลขหน้าและตัวอย่างข้อความในหน้านั้น คลิกเพื่อเลื่อนขึ้นทีละบรรทัด

12 วิธีเลือกข้อความ การเลือกข้อความ โดยการคลิกเมาส์จากจุดเริ่มต้นไปในแนวซ้ายขวา หรือขึ้นลงจนตลอดข้อความ เมื่อได้ครบตามที่ต้องการแล้วจึงปล่อยเมาส์

13 ตัวอย่างการเลือกข้อความที่อยู่ในแนวตั้ง
กดปุ่ม ALT ร่วมกับการคลิกลากเม้าส์

14 ลบข้อความ เลือกพื้นที่ที่ต้องการลบ โดยการทำการทำแถบดำคลุมบริเวณพื้นที่ที่ต้องการลบ ใช้ปุ่ม Delete หรือปุ่ม Cut (ปุ่มที่เป็นรูปกรรไกร) โดย 2 ปุ่มนี้จะให้ผลออกมาเหมือนกันคือ ลบข้อความออกจากเอกสาร แต่ปุ่ม Cut จะเก็บข้อความที่ถูกลบไว้ใน Clipboard โดยสามารถนำไปใช้ภายหลังได้อีก

15 คัดลอกและย้ายข้อความ
เลือกพื้นที่ที่ต้องการย้ายข้อความ โดยการทำแถบดำคลุมบริเวณที่ต้องการย้าย คลิกที่ปุ่ม Cut (รูปกรรไกร) เพื่อลบข้อความออกจากตำแหน่งนั้น แล้วนำไปเก็บไว้ใน Clipboard เลื่อน Pointer ไปยังตำแหน่งใหม่ที่ต้องการแล้วคลิก คลิกที่ปุ่ม Paste (รูปกระดาษวางบนแฟ้ม) เพื่อนำข้อความจาก Clipboard มาวาง ณ ตำแหน่งนั้น

16 ยกเลิกคำสั่งที่ทำไปแล้วและทำซ้ำ
หากต้องการยกเลิกคำสั่งที่ทำไปแล้ว ให้เลือก แก้ไข + เลิกทำ จากเมนู หรือกดปุ่ม Undo จาก Toolbar หากต้องการกลับมาทำใหม่หลังจากสั่ง Undo ไปแล้วให้เลือก แก้ไข + ทำซ้ำ จากเมนู หรือกดปุ่ม Redo จาก Toolbar

17 ออกจากโปรแกรม Word 1 2 3


ดาวน์โหลด ppt การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2003

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google