งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือการใช้งาน P OWER P OINT 2007 ฉบับนักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือการใช้งาน P OWER P OINT 2007 ฉบับนักเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คู่มือการใช้งาน P OWER P OINT 2007 ฉบับนักเรียน

3

4 1. คลิปบอร์ด แบ่งเป็น 1.1 วาง ใช้สำหรับวางวัตถุที่ เราทำการ COPY หรือ CUT มา 1.2 ตัด ใช้ตัดภาพนิ่ง หรือ ตัด ข้อความออกจากหน้าต่างงาน 1.3 คัดลอก ภาพหรือ ข้อความต่างๆที่ต้องการ

5 ภาพนิ่ง - สร้างภาพนิ่ง - เค้าโครง ใช้ดูเค้าโครงหน้ากระดาษตาม ตัวเลือกต่าง - ตั้งค่าใหม่ตามตัวเลือก - ลบ ใช้ลบข้อความที่ต้องการเลือก

6 แบบอักษร 1 เลือกแบบอักษรตามต้องการ 2 เลือกขนาดอักษรที่ต้องการ เช่น 24 3 ต้องการตัวอักษรตัวหนา คลุมที่ต้องการแล้ว กด 4 ขีดเส้นใต้ข้อความที่ต้องการเน้ 5 ทำตัวอักษรให้เอนตามที่ต้องการ

7 ย่อหน้า ในหน้านี้จะเป็นการรูปแบบหน้าว่าจะวางใน ลักษณะใด เช่น การวางชิดซ้าย การวางชิดขวา การวางกึ่งกลาง การแบ่งหน้ากระดาษ

8 รูปวาด จะมีรูปสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมมากมาย ที่จะใช่ในการจัดการ เช่นเมื่อเราคลิกที่รูปสี่เหลี่ยมจากนั้นลาก เม้าส์ ตามขนาดที่ต้องการ

9 รูปวาดเติมสีรูปร่างใส่เส้นขอบการจัดเรียง สามารถเลือกได้ตามใจชอบ

10 การแก้ไข สามารถเลือกเพื่อจัดการแก้ไขข้อมูลได้ - ค้นหา สามารถค้นหาคำ หรือ ประโยค ในหน้าแผ่นงานที่เราพิมพ์ลงไปได้ - แทนที่ จะเป็นการแทนที่คำใหม่ลงไปแทนคำ เดิม

11 จะเป็นหน้าต่างที่แสดงว่าเรา ทำงานไปได้กี่หน้าแล้วจากทั้งหมดกี่หน้า แล้วหน้านี้เป็นหน้าที่เท่าไร สามารถคลิกดูได้ว่าหน้านี้ มีเนื้อหาอะไรบ้าง

12 หน้านี้จะเป็นหน้าที่ให้เราใส่ข้อความที่ต้องการ ลงไปในกรอบสี่เหลี่ยมด้านใน

13 จะเป็นทาสบาด้านล่างสุดขวามือ ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 1. ส่วนที่สามารถเลือกรูปแบบการดูสไลด์งาน ที่เราทำ ไม่ว่าจะเป็น ทีละแผ่น ครั้งละ 4 6 8 แผ่น หรือ ดูงานแบบ สไลด์โชว์ 2. ส่วนที่สามารถปรับขยาย / ย่อขนาดตามที่ ต้องการ

14 คณะผู้จัดทำ


ดาวน์โหลด ppt คู่มือการใช้งาน P OWER P OINT 2007 ฉบับนักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google