งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบจัดการคลังข้อสอบส่วนกลาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบจัดการคลังข้อสอบส่วนกลาง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบจัดการคลังข้อสอบส่วนกลาง http://qbank.ny-thailand.net
ระบบจัดการคลังข้อสอบส่วนกลาง

2 รหัสโรงเรียนคือ 170152 + รหัสกลุ่มสาระ ภาษาไทย คือ 1 + คนที่ 1
ชื่อผู้ใช้คือ : รหัสผ่านคือ : password

3

4 รหัสกลุ่มสาระวิชา ภาษาไทย 10 (วิชาการ) 11-19 (อาจารย์ภาษาไทย 1-9)
ภาษาไทย 10 (วิชาการ) 11-19 (อาจารย์ภาษาไทย 1-9) คณิตศาสตร์ 20 (วิชาการ) 21-29 (อาจารย์คณิตศาสตร์ 1-9) วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศิลปะ สุขศึกษา การงานอาชีพ ภาษาต่างประเทศ

5 วิธีการนำเข้าข้อสอบ 1 การเพิ่มข้อสอบแบบทีละข้อ
2 การนำเข้าชุดข้อสอบจากWord

6 1. การเพิ่มข้อสอบแบบทีละข้อ
เป็นวิธีการพิมพ์ข้อสอบผ่านหน้าจอโปรแกรม โดยคุณครูสามารถทำการระบุในเรื่องของตัวชี้วัด สาระ และมาตรฐานได้ตามที่คุณครูต้องการ

7 1. การเพิ่มข้อสอบแบบทีละข้อ(ต่อ)
สุ่ม สุ่มตัวเลือก โปรแกรมจะทำการสุ่มตัวเลือกให้ทุกครั้งเมื่อข้อสอบข้อนั้นถูกบันทึกจัดเก็บ ไม่สุ่มเลือก ใช้ในกรณีข้อสอบข้อนั้น มีตัวเลือกประเภท ถูกทุกข้อ หรือ ถูกทั้งข้อ1 และ ข้อ 2 คำถาม ตัวเลือกและเฉลย ระบุรายละเอียดข้อสอบ โดยการพิมพ์คำถาม และ ตัวเลือกพร้อมคำอธิบายเฉลย ดังภาพ

8 วิธีการแทรกรูปภาพ จุดกลมข้างหลังคำถาม ตัวเลือก และคำอธิบายเฉลย : เป็นจุดสำหรับข้อสอบที่ต้องใส่ในเรื่องของรูปภาพ

9 วิธีการแทรกรูปภาพ(ต่อ)

10 วิธีการแทรกรูปภาพ(ต่อ)
เมื่อจัดตำแหน่งรูปแบบรูปภาพตามที่ต้องการเสร็จเรียบร้อย คลิกที่ปุ่ม เพื่อให้รูปภาพที่จะทำการแทรกกลับไปยังช่องคำถามเหมือนเดิม เมื่อพิมพ์ข้อสอบเสร็จแล้ว ให้กดที่ เพื่อดูตัวอย่างข้อสอบ พร้อมตรวจทานความถูกต้อง ก่อนทำการ

11 2. การนำเข้าชุดข้อสอบจากWord
การนำเข้าสอบเป็นชุดครั้งละหลาย ๆ ข้อ มีขั้นตอนการเตรียมข้อสอบ จาก Word ดังต่อไปนี้ 1) ขนาดตัวอักษรใช้ Angsananew18 2) คำถาม ห้ามใช้ตัวพิมพ์หนา 3) ห้ามมีเส้นแบ่งกลาง คำอธิบาย คำชี้แจง หัวกระดาษข้อสอบ สัญลักษณ์ตราโรงเรียน (ในกรณีที่จะนำข้อสอบเก่าที่เคยทำการสอบไปแล้วมานำเข้า) 4) ให้มีเฉพาะตัวข้อสอบ ที่มีแต่ คำถาม และตัวลือก 4 ตัวเลือกเท่านั้น 5) ข้อที่เฉลย หรือ ตัวเลือกที่ถูกให้นำมาไว้ที่ข้อ ก. ทุกข้อ เพราะการนำเข้าข้อสอบเป็นชุด ด้วยไฟล์ Word นี้ จะไม่มีให้ระบุตัวเลือกเฉลย เหมือนเวลาที่นำเข้าข้อสอบแบบทีละข้อ ดังนั้น การนำเข้าด้วยไฟล์ Word โปรแกรมจะบันทึกให้ ข้อ ก. คือข้อที่ถูกต้อง “แต่เมื่อนำเข้าคลังแล้วโปรแกรมจะสลับตัวเลือกให้อัตโนมัติ”

12 2. การนำเข้าชุดข้อสอบจากWord
วิธีการพิมพ์ข้อสอบ คำถาม : ให้พิมพ์ เลขข้อจุด เคาะวรรค 1 ครั้ง แล้วพิมพ์คำถาม ตัวเลือก : ทำเช่นเดียวกัน พิมพ์ ก จุด เคาะวรรค 1 ครั้ง แล้วพิมพ์ตัวเลือก ตัวเลือกที่ถูกต้องวางไว้ที่ข้อ ก. เสมอ ตัวอย่างข้อสอบที่พิมพ์ ประเทศในไทยมีกี่จังหวัด ก. 77 จังหวัด ข. 76 จังหวัด ค. 75 จังหวัด ง. 74 จังหวัด

13 2. การนำเข้าชุดข้อสอบจากWord

14 2. การนำเข้าชุดข้อสอบจากWord

15 วิธีการค้นหาข้อสอบ คุณครูสามารถค้นหาข้อสอบที่เก็บเอาไว้มา แก้ไข ระบุสาระ มาตรฐาน ตัวชี้วัด เพื่อนำไปใช้ต่อได้โดยมีวิธีการค้นหาดังต่อไปนี้

16 วิธีการค้นหาข้อสอบ ภาพตัวอย่างจากการค้นหาข้อสอบ

17 รายงานข้อสอบตามตัวชี้วัด

18 รายงานข้อสอบตามมาตรฐาน

19 ข้อสอบตามตัวชี้วัดทั้งหมด


ดาวน์โหลด ppt ระบบจัดการคลังข้อสอบส่วนกลาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google