งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบโครงสร้างภาษาซี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบโครงสร้างภาษาซี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบโครงสร้างภาษาซี

2 #include<stdio.h> การกำหนดเฮดเดอร์ไฟล์ main() ฟังก์ชันหลัก
Preprocessor Directive การกำหนดเฮดเดอร์ไฟล์ main() ฟังก์ชันหลัก { เครื่องหมายการเริ่มต้นฟังก์ชันหลัก variable declaration; การประกาศค่าชนิดตัวแปร program statement; ส่วนคำสั่ง } เครื่องหมายสิ้นสุดฟังก์ชัน #include<stdio.h> การกำหนดเฮดเดอร์ไฟล์ main() ฟังก์ชันหลัก { เครื่องหมายการเริ่มต้นฟังก์ชันหลัก char name[15]; การประกาศค่าชนิดตัวแปร printf(“What your name”); scanf(“%s”,&name); } เครื่องหมายสิ้นสุดฟังก์ชัน ส่วนของคำสั่ง

3 **************************
ไดเร็คทีฟ #include หมายถึง การสั่งให้คอมไพเลอร์นำสิ่งที่อยู่ในไฟล์ ซึ่งกำหนดไว้มารวมเข้ากับ Source Code ในที่นี้จะเป็นการนำสิ่งที่อยู่ในไฟล์ stdio.h มารวมกับ Source Code หมายเหตุ ถ้า ไดเร็คทีพ #include ไม่มี <stdio.h> โปรแกรมจะ error และ Compile ไม่ผ่าน ************************** ไลบราลีฟังก์ชัน <stdio.h> เป็นการบอกถึงฟังก์ชันมาตรฐานบน input/output ที่จะนำเข้ามารวมกัน โดยบอกไว้ที่ส่วนต้นของไฟล์โปรแกรม ไลบราลีฟังก์ชัน <conio.h> เป็นไฟล์ที่บอกถึงการรวมเอาฟังก์ชันเกี่ยวกับคอนโซลไว้ใช้

4 เข้าสู่โปรแกรม Turbo C

5 หน้าจอประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ 4 ส่วน คือ
1 เมนเมนู (Main Menu) ได้แก่ส่วนที่อยู่บรรทัดบนสุด ซึ่งเป็นรายการคำสั่งต่าง ๆ ได้แก่ File Edit ฯลฯ เป็นต้น 2. ส่วนของ Edit คือบริเวณที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมใหญ่ ใช้สร้างและแก้ไขโปรแกรม หรือเรียกว่า พื้นที่เขียนโปรแกรมหน้าต่างเอดิต 3. ส่วนของ Message คือบริเวณที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเล็ก ใช้แสดงข้อความต่าง ๆ เมื่อเกิดการผิดพลาดขึ้นในขณะที่เกิดการคอมไพล์หรือลิงก์โปรแกรม 4. ส่วนของฟังก์ชันคีย์ คือส่วนที่อยู่ล่างสุดเป็นปุ่มที่ทำหน้าที่ต่าง ๆ ของฟังก์ชันคีย์ที่มีอยู่ใน เทอร์โบ C จากนั้นกดคีย์ใด ๆ ก็ได้จะปรากฏ ดังนี้

6 ขั้นตอนการใช้งาน 1. เมื่อเข้าสู่โหมดการทำงานของภาษาซี กด Esc เพื่อเข้าสู่โหมดการเลือกใช้คำสั่ง หรือกด F10

7 File Edit Run Compile Project Options Debug Break / watch
Line Col Insert Indent Tab Fill Unindent C:NONAME.C รายละเอียดของข้อความต่าง ๆ ที่ส่วนบนของหน้าต่างมีดังนี้ Line 1 แสดงบรรทัดที่เคอร์เซอร์อยู่ บรรทัดที่ 1 Col 1 แสดงคอลัมน์ที่เคอร์เซอร์อยู่ คอลัมน์ที่ 1 Insert ถ้าขึ้นข้อความนี้ (Insert) แสดงว่าอยู่ในภาวะ Insert on จะสามารถพิมพ์ แทรกตัวอักษรที่ตำแหน่งเคอร์เซอร์อยู่ได้ ถ้ากดคีย์ Insert บนคีย์บอร์ดที่หน้าจอข้อความ Insert จะหายไปสภาวะนี้เป็น Insert off การพิมพ์จะเป็นการพิมพ์ทับตัวอักษร ถ้าหากต้องการให้เป็น Insert on ต้องกดคีย์ Insert ที่คีย์บอร์ดอีกครั้ง Indent ถ้าขึ้นข้อความนี้บนหน้าจอแสดงว่าหลังจากพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วกด Enter เคอร์เซอร์จะขึ้นบรรทัดใหม่ให้ และถ้ากดคีย์ Ctrl+OI จะทำให้ข้อความ Indent หายไปเคอร์เซอร์จะอยู่ที่ คอลัมน์ที่ 1 ของบรรทัดเดิม

8 Tab ถ้าปรากฏข้อความนี้แสดงว่าถ้ากดคีย์ Tab จะทำให้เคอร์เซอร์เลื่อนไปทางขวา 8 คอลัมน์ ถ้ายกเลิกสถานะนี้กดคีย์ Ctrl+OT ถ้ากดคีย์ Ctrl+OT อีกครั้งข้อความ Tab จะปรากฏที่หน้าจอีก Unindent ถ้าขึ้นข้อความนี้ถ้าหากเคอร์เซอร์อยู่ที่บรรทัดใหม่ ถ้ากดคีย์ Backspace บนคีย์บอร์ด เคอร์เซอร์จะเลื่อนมาทางซ้าย 1 ย่อหน้าเสมอ ถ้ากดคีย์ Ctrl+OU ข้อความ Unindent จะหายไป ในสภาวะนี้ Backspace จะเป็นการลบตัวอักษรที่อยู่ทางซ้ายของเคอร์เซอร์ และถ้ากดคีย์ Ctrl+OU ซ้ำจะทำให้ ข้อความ Unindent ปรากฏที่หน้าจออีก C:NONAME.C เป็นชื่อไฟล์ชั่วคราวที่ Turbo C สร้างขึ้น สามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์ได้ถ้าบันทึกเป็นชื่อใหม่

9 รายละเอียดของคำสั่ง File
โหลดไฟล์ที่ถูกบันทึกไว้ ที่มีนามสกุลเป็น “*.c” แสดงชื่อไฟล์ล่าสุดที่นำเข้าสู่หน่วยความจำ สร้างหรือเขียนโปรแกรมใหม่ บันทึกโปรแกรม เขียนทับโดยการบันทึกเปลี่ยนชื่อใหม่ แสดงชื่อไฟล์ในไดเร็คทรอรี่ ที่เรากำลังทำงานอยู่ เช่น C:/ เปลี่ยนไดเร็คทรอรี่หรือไดรฟ์ใด ๆ ที่ต้องการ เราสามารถเรียกคำสั่งต่าง ๆ ภายในระบบปฏิบัติการ Dos ได้ เลิกการทำงาน ออกจากโปรแกรม

10 2. การสร้างใหม่ไฟล์ให้เลือก New โดยโปรแกรม จะกำหนดชื่อเบื้องต้นเป็น Noname.c


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบโครงสร้างภาษาซี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google