งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

By Mr.Piched Tanawattana ส่วนประกอบของ Excel แถบชื่อเรื่อง Title bar ปุ่มควบคุม Control Button เวิร์กชีต Worksheet แถบสถานะ Status bar แถบเมนู Menu.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "By Mr.Piched Tanawattana ส่วนประกอบของ Excel แถบชื่อเรื่อง Title bar ปุ่มควบคุม Control Button เวิร์กชีต Worksheet แถบสถานะ Status bar แถบเมนู Menu."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 By Mr.Piched Tanawattana

5 ส่วนประกอบของ Excel แถบชื่อเรื่อง Title bar ปุ่มควบคุม Control Button เวิร์กชีต Worksheet แถบสถานะ Status bar แถบเมนู Menu bar แถบสูตรคำนวณ Formula bar แถบเครื่องมือ Tools bar แถบแสดงชื่อเอกสาร Sheet Tab

6 องค์ประกอบของ เวิร์กชีต เซลล์ Cell คอลัมน์ Column แถว Row

7 การจัดตำแหน่งใน ช่องเซลล์ รูปแบบ อักษร ขนาด ตัวอักษร สไตล์ อักษร การจัด ตำแหน่ง

8 การแทรก แถว / คอลัมน์

9 การลบ แถว / คอลัมน์

10 การขยาย - ลด แถว / คอลัมน์ ข้อความเกิน และ เซลล์ต่อไปมีข้อมูล อยู่ จะแสดงได้ เฉพาะภายในช่อง เซลล์นั้น ข้อความเกิน และ เซลล์ต่อไปไม่มี ข้อมูลอยู่ จะแสดง ได้จนครบทั้ง ประโยชน์

11 การขยาย - ลด แถว / คอลัมน์ คลิกเมาส์ค้างไว้บริเวณขอบเซลล์ และเลื่อน ไปยังทิศทางที่ต้องการ

12 การผสานเซลล์ ระบายช่องเซลล์ที่ต้องการผสม และคลิกที่ปุ่ม ผสานและจัดกึ่งกลาง

13 การผสานเซลล์

14 การคัดลอก ข้อความ เลือกช่องเซลล์ ที่ต้องการ คัดลอก คลิกที่ปุ่ม คัดลอก

15 การวางข้อความ เลือกช่องเซลล์ ที่ต้องการวาง คลิกที่ปุ่มวาง

16 การตรึงบางส่วนบน หน้าเอกสาร เลือกแถวที่ ต้องการและ คลิกเมนู

17 การแบ่งแยกหน้า เอกสาร วางปุ่มแบ่ง หน้าจอ ณ ตำแหน่งที่ ต้องการ คลิกเมาส์ที่ปุ่ม แบ่งหน้าและ ลากไปวางใน ตำแหน่งที่ ต้องการ

18 การซ่อนคอลัมน์ / แถว เลือกแถว หรือคอลัมน์ที่ ต้องการจะซ่อน

19 การยกเลิกการซ่อน คอลัมน์จะถูก ซ่อน เลือกคอลัมน์ที่ ถูกซ่อนแล้ว เลือกเมนู ยกเลิกการ ซ่อน

20 การใส่รูปภาพ ภาพตัดปะ ภาพจาก แฟ้ม

21 กาสร้างกราฟ เลือกรูปแบบกราฟจากตัวช่วย สร้างแผนภูมิ

22 กาสร้างกราฟ

23

24 การใส่เส้นตาราง

25 ยกเลิกการแสดง ตาราง

26 การตรวจสอบผลงาน คลิกปุ่ม ตัวอย่างก่อน พิมพ์

27 การตรวจสอบผลงาน

28 การพิมพ์ผลงาน

29 การป้องกันข้อมูล เลือกเมนู เครื่องมือ – การป้องกัน - การ ป้องกันแผ่นงาน สามารถใส่รหัสผ่าน หรือไม่ใส่ ก็ได้ ( ห้ามลืม )

30 การยกเลิกการป้องกัน ข้อมูล

31 การจัดการไฟล์ของ Excel คลิกที่ปุ่มนี้เพื่อบันทึกไฟล์ มี นามสกุล *.XLS คลิกที่ปุ่มนี้เพื่อปิดหน้าต่าง คลิกที่ปุ่มนี้เพื่อปิดโปรแกรม Excel คลิกที่ปุ่มนี้ เพื่อเปิดไฟล์ที่เคย บันทึกไว้แล้ว คลิกที่ปุ่มนี้เพื่อสร้างเอกสาร ใหม่

32 การจัดการเวิร์กชีต ชีตที่ถูกเปลี่ยนชื่อ และสลับ ตำแหน่งแล้ว

33 การหาผลรวมอย่าง ง่าย

34 เลือกเซลล์ที่ต้องการ หาผลรวม ในช่องใส่สูตรพิมพ์ =SUM(D4+D5+ D6) หมายความว่า ผลลัพธ์เท่ากับ เซลล์ D4 บวก D5 บวก D6

35 การตั้งชื่อกลุ่มข้อมูล เลือกเซลล์ที่ ต้องการตั้งชื่อ

36 การหาผลรวมของ กลุ่มข้อมูล เลือกเซลล์พิมพ์ สูตร =SUM( รายรับ )

37 การจัดเรียงลำดับ ข้อมูล เลือกเซลล์ที่ต้องการจัด เรียงลำดับข้อมูล แล้ว ลากเมาส์ให้ทั่วถึงเซลล์ ที่เป็นเนื้อหา คลิกที่ปุ่ม เรียงลำดับจากน้อยไป หามาก หรือ เรียงลำดับจาก มากไปหาน้อย

38 การใช้เครื่องมือ AutoSum

39 กดปุ่ม Ctrl บนคีย์บอร์ด ค้างไว้แล้วเลือกช่อง เซลล์ที่ต้องการหา ผลรวม แก้ไขสูตรใหม่ เป็น =SUM(D9-I9) รูปแบบฟังก์ชั่นของ SUM =SUM( กลุ่มข้อมูลที่ 1, กลุ่ม ข้อมูลที่ 2,.....n

40 การคำนวณเกรดเฉลี่ย สะสม ฟังก์ชั่น IF ใช้เปรียบเทียบข้อมูลตามเงื่อนไข นั้นๆ โดยเงื่อนไขที่กำหนดจะเป็นตัวการหลักที่ จะสั่งให้โปรแกรมดำเนินการใดๆ =IF( เงื่อนไข, ดำเนินงานเมื่อเป็นจริง, ดำเนินงานเมื่อเป็นเท็จ )

41 การคำนวณเกรดเฉลี่ย สะสม =IF(F3<50,"E",IF(F3<60,"D",IF(F3 <70,"C",IF(F3<80,"B","A"))))

42 การคำนวณเกรดเฉลี่ย สะสม =IF(G3="A",C3*4,IF(G3="B",C3*3,IF(G 3="C",C3*2,IF(G3="D",C3*1,0))))

43 การคำนวณเกรดเฉลี่ย สะสม การใช้ฟังก์ชั่น ROUND เพื่อปัดเศษทศนิยมขึ้น ตามจำนวนตำแหน่ง =ROUND(Number,Num_Digits)

44 การคำนวณเกรดเฉลี่ย สะสม =ROUND(SUM(H3:H5)/SUM(C3:C5),2)


ดาวน์โหลด ppt By Mr.Piched Tanawattana ส่วนประกอบของ Excel แถบชื่อเรื่อง Title bar ปุ่มควบคุม Control Button เวิร์กชีต Worksheet แถบสถานะ Status bar แถบเมนู Menu.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google