งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsoft Word XP โดย พิสมัย น้ำจันทร์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsoft Word XP โดย พิสมัย น้ำจันทร์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microsoft Word XP โดย พิสมัย น้ำจันทร์

2 รายละเอียดหลักสูตร รู้จักกับ Microsoft Word
การสร้าง แก้ไข บันทึก เอกสาร การกำหนดรูปแบบตัวอักษร หัวข้อ สัญลักษณ์ ฯลฯ การสร้างตาราง การแทรกตาราง พิมพ์ข้อความในตาราง และปรับแต่งรูปแบบของตาราง ฯลฯ การจัดการเกี่ยวกับรูปภาพในเอกสาร เช่น การแทรกรูปภาพการใส่กรอบรูปภาพการเคลื่อนย้ายภาพ การกำหนดรูปแบบของการพิมพ์ เช่น การออกแบบหน้ากระดาษ การดูเอกสารก่อนพิมพ์ การพิมพ์หัวกระดาษ ท้ายกระดาษ

3 แนะนำ Microsoft Word โปรแกรม Microsoft Word หรือเรียกสั้นๆ ว่า "Word" เป็นโปรแกรมที่มีไว้สำหรับสร้างเอกสารไม่ว่าจะเป็นรายงาน จดหมาย บันทึก หรือหนังสือ ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเพราะ Word มีคุณลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้ง่ายและรวดเร็ว คุณลักษณ์ที่เป็นที่ยอมรับทั่วไปได้แก่

4 แนะนำ Microsoft Word มีระบบอัตโนมัติต่างๆ ที่ช่วยให้การทำงานของคุณสะดวกขึ้น เช่น การตรวจคำสะกด การตรวจสอบไวยากรณ์ การใส่ข้อความอัตโนมัติ เป็นต้น สามารถใช้ Word XP สร้างตารางที่สลับซับซ้อนอย่างไรก็ได้ สามารถสร้างจดหมายได้อย่างรวดเร็ว โดยคุณสามารถกำหนดให้ผู้วิเศษ (Wizard) ใน Word XP สร้างฟอร์มจดหมายได้หลายรูปแบบตามต้องการ

5 แนะนำ Microsoft Word ตกแต่งเอกสารได้ง่ายและรวดเร็ว คุณสามารถตกแต่งเอกสารด้วยตัวคุณเอง หรือเพื่อความสะดวกจะให้ Word XP ตกแตงให้ก็ได้โดยที่สามารถเป็นผู้กำหนดรูปแบบของเอกสารด้วยตัวคุณเอง สามารถแทรกรูปภาพ กราฟ หรือผังองค์กรลงในเอกสารของคุณได้ไม่ยาก เป็นโปรแกรมที่ทำงานบนวินโดว์ ดังนั้นคุณสมบัติต่างๆ ของวินโดว์จะมีอยู่ใน Word XP ด้วยเช่นกัน คุณสามารถย่อขยายขนาดหน้าต่างได้ หรือคุณสามารถเรียกใช้รูปแบบตัวอักษรที่มีอยู่มากมายในวินโดว์ได้

6 แนะนำ Microsoft Word ความสามารถในการเชื่อมต่อกับโปรแกรมอื่นๆ ในชุดโปรแกรม Microsoft Office XP คุณสามารถโอนย้ายข้อมูลต่างๆ ระหว่างโปรแกรมได้ เช่นสามารถดึงข้อมูลใน Excel XP มาใส่ใน Word XP สร้างเอกสารให้ใช้งานในอินเตอร์เนตได้อย่างง่ายๆ

7 การเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Word XP
1. Start Taskbar 2. Programs 3. Microsoft Word

8 หน้าตาของ Microsoft word XP

9 การสร้างเอกสารใหม่ เลือกคำสั่ง File -> New โดย Click mouse ปุ่ม

10 การตั้งค่าหน้ากระดาษ (Page Setup)
File -> Page Setup

11 การพิมพ์ข้อความลงในเอกสาร
การเลื่อนตัวแทรกข้อความโดยใช้เมาส์เลื่อนไอบีมไปยังที่ใดๆ ในเอกสารก็ได้ การเลื่อนตัวแทรกข้อความโดยใช้คีย์บอร์ดสามารถทำได้ดังนี้ เลื่อนที่ตัวอักษร ใช้ลูกศร ขึ้น ลง ซ้าย ขวา ที่คีย์บอร์ด

12 การพิมพ์ข้อความลงในเอกสาร
เลื่อนทีละหน้า กดปุ่ม <Pgup> เพื่อเลื่อนขึ้น 1 หน้า กดปุ่ม <PgDn> เพื่อเลื่อนลง 1 หน้า เลื่อนไปยังต้นและท้าย กดปุ่ม <Ctrl + Home> สำหรับเลื่อนไปยังต้นเอกสาร กดปุ่ม <Ctrl + End> สำหรับเลื่อนไปยังท้ายเอกสาร

13 การพิมพ์ข้อความลงในเอกสาร
การพิมพ์แทรกและการพิมพ์ทับ คีย์บอร์ดปุ่ม <Insert> ถ้าอยู่ใน สถานะพิมพ์ทับจะปรากฏ ที่ Status bar

14 การบันทึก (Save) เอกสาร
เลือกคำสั่ง File -> Save หรือ Click mouse ที่ปุ่ม หรือกดคีย์บอร์ดปุ่ม <Ctrl+s>

15 การสราง Folder เพื่อบันทึกแฟมขอมูลใหม

16 การบันทึกชื่อใหม่ (Save AS)
เป็นการบันทึกเอกสารเดิมให้เป็นเอกสารใหม่ โดยที่เอกสารเดิมยังคงอยู่ ซึ่งคล้ายกับการทำสำเนาเอกสารนี้ไว้อีกชุดหนึ่ง การบันทึกเอกสารแบบนี้ ทำได้โดย เลือก แฟ้ม->บันทึกเป็น

17 การปิดเอกสาร เลือกคำสั่ง File->Close
Click mouse ปุ่ม ที่อยู่ที่ด้านบนขวา

18 การเปิดเอกสารเก่า เลือกคำสั่ง File->Open หรือ Click mouse ปุ่ม
การเปิดเอกสารสามารถเปิดได้หลายฉบับพร้อมๆ กัน

19 การออกจากโปรแกรม Word XP
เลือกคำสั่ง File ->Exit Click mouse ปุ่ม ที่อยู่ด้านขวาบนสุด

20 มุมมอง (Views) ต่างๆ ใน Word XP
มุมมอง Normal View (มุมมองปกติ) มุมมอง Page Layout View (มุมมองเหมือนพิมพ์) มุมมอง Outline View (มุมมองโครงร่าง) มุมมอง Online Layout View (มุมมองเค้าโครงออนไลน์)

21 การเลือกตัวอักษรและข้อความ
การ Drag Mouse เลือกข้อความ Double Click เลือกเฉพาะคำ Click mouse ที่ Selection Bar เลือกบรรทัดที่ต้องการ Double Click ที่ Selection bar เลือกทั้งย่อหน้า Edit->Select All การเลือกทั้งเอกสาร หรือ กด <Ctrl+A> ยกเลิกโดยการ Click mouse ที่ตำแหน่งใดๆ ในเอกสาร

22 การสลับแป้นพิมพ์ ระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
กดปุ่ม < ~ > ที่คีย์บอร์ด

23 การลบข้อความ การลบทีละตัวอักษร
กดปุ่ม <Backspace> ลบตัวหนังสือที่อยู่ด้านซ้ายของ กดปุ่ม <Del> ลบตัวหนังสือที่อยู่ด้านขวา

24 การลบข้อความ การลบข้อความที่เลือกไว้ . คำสั่ง Edit->Cut
Click mouse ที่ปุ่ม Click mouse ปุ่มขวา Ctrl + X .

25 การใช้คำสั่ง Undo และ Redo
Click mouse ปุ่ม หรือเลือกคำสั่ง Edit->Undo Redo คือการยกเลิกการทำคำสั่งล่าสุดของ Undo ทำได้โดย Click mouse ปุ่ม หรือเลือกคำสั่ง Edit->Redo

26 การคัดลอกข้อความ คำสั่ง แก้ไข->คัดลอก , แก้ไข -> วาง
คำสั่ง แก้ไข->คัดลอก , แก้ไข -> วาง Click Mouse ที่ปุ่ม Click Mouse ที่ปุ่ม Click Mouse ปุ่มขวาเลือก Copy Click Mouse ปุ่มขวาเลือก Paste กด Ctrl + C แล้ว Ctrl +V

27 การย้ายข้อความ การย้ายข้อความในระยะใกล้ๆ ใช้วิธี Drag Mouse
การย้ายระยะไกล คำสั่ง แก้ไข->ตัด , แก้ไข-> วาง Click Mouse ที่ปุ่ม Click Mouse ที่ปุ่ม Click Mouse ปุ่มขวาเลือก ตัด Click Mouse ปุ่มขวาเลือก วาง กด Ctrl + X แล้ว Ctrl +V


ดาวน์โหลด ppt Microsoft Word XP โดย พิสมัย น้ำจันทร์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google