งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsoft Word 2002 พุธทอง กาบบัวลอย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsoft Word 2002 พุธทอง กาบบัวลอย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microsoft Word 2002 พุธทอง กาบบัวลอย

2 Microsoft Word 2002 เทมเพลท Microsoft Word พุธทอง กาบบัวลอย

3 Style ลักษณะตัวอักษร(Character Style) หรือย่อหน้า(Paragraph) ที่มีลักษณะเฉพาะ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท Character Style Paragraph Style

4 ใช้ Style เพื่อเลือกใช้ลักษณะ เลือกข้อความหรือย่อหน้าที่ต้องการ
คลิกเมาส์ปุ่มลูกศรข้างช่องลักษณะ เลือกลักษณะที่ต้องการ

5 สร้าง Style ไว้ใช้งาน เพื่อสร้างลักษณะโดยเฉพาะไว้ใช้งาน
เปิดเมนู รูปแบบ / ลักษณะและรูปแบบ คลิกเมาส์ที่ ลักษณะใหม่ กำหนดลักษณะ

6 ใช้ Style ที่สร้างไว้ เพื่อกำหนดลักษณะข้อความตามที่ได้สร้างลักษณะไว้
เลือกข้อความหรือย่อหน้าต้องการ คลิกเมาส์ปุ่มลูกศรข้างช่องลักษณะ เลือกลักษณะที่สร้างไว้

7 การแก้ไข Style เพื่อแก้ไข Style ที่ได้สร้างไว้
เปิดเมนู รูปแบบ / ลักษณะและรูปแบบ คลิกเมาส์ปุ่มลูกศรที่ style ที่ต้องการลบ เลือกคำสั่ง ลบ

8 เทมเพลท ไฟล์ต้นแบบที่ช่วยลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน

9 การสร้างเทมเพลท เพื่อเก็บไว้ใช้งาน ในการสร้างเอกสารที่มีข้อความซ้ำ
สร้างไฟล์เอกสารในรูปแบบที่เราต้องการ เปิดเมนู ไฟล์ / บันทึกเป็น... กำหนด เก็บเป็นชนิด เป็น แม่แบบเอกสาร

10 เปิดไฟล์เทมพลท ที่สร้างไว้
เปิดเมนู แฟ้ม / สร้าง คลิกที่ แม่แบบทั่ว ๆ ไป เลือก เทมเพลท ที่สร้างไว้

11 Microsoft Word 2002 ตาราง Microsoft Word พุธทอง กาบบัวลอย

12 สร้างตารางด้วยทูลบาร์
คลิกเมาส์ที่เครื่องหมาย แทรกตาราง เลือกจำนวนช่องแถวและสดมภ์

13 สร้างตารางจากเมนู เปิดเมนู ตาราง / แทรก / ตาราง
ระบุจำนวนคอลัมน์ และจำนวนแถว

14 สร้างตารางจากเครื่องมือวาดตารางจากทูลบาร์
เปิดทูลบาร์ ตารางและเส้นขอบ เลือกเครื่องมือ วาดตาราง แดรกเมาส์สร้างเส้นรอบตาราง ขีดเส้นแบ่งช่องตาราง

15 ลบเส้น คลิกเครื่องมือยางลบจากทูลบาร์เส้นขอบและตาราง
คลิกเมาส์ที่เส้นตารางที่ต้องการลบ

16 การเลือกเซลล์ แถว หรือคอลัมน์
คลิกเมาส์ในช่องเซลล์ เลือกแถว คลิกเมาส์หน้าแถว เลือกคอลัมน์ คลิกเมาส์เหนือคอลัมน์ เลือกหลายแถวหรือหลายคอลัมน์ ใช้การแดรกเมาส์หน้าแถวหรือเหนือคอลัมน์ที่ต้องการ

17 ลบแถวหรือลบคอลัมน์ เลือกแถวหรือคอลัมน์ที่จะลบ
คลิกเครื่องมือคัดที่ทูลบาร์

18 แทรกแถว หรือคอลัมน์ เลือกแถวหรือคอลัมน์ที่ต้องการแทรก คลิกเมาส์ปุ่มขวา
เลือกคำสั่ง แทรกแถว

19 สร้างตารางอัตโนมัติ เปิดเมนู ตาราง / รูปแบบตารางอัตโนมัติ

20 Microsoft Word 2002 แทรกรูปภาพหรือไฟล์ Microsoft Word พุธทอง กาบบัวลอย

21 แทรกรูปภาพ เปิดเมนู แทรก / รูปภาพ / ภาพตัดปะ
คลิก Clip Organizer เลือก Office คอลเลกชั่น คัดลอกภาพที่ต้องการ

22 แทรกรูปภาพจากแฟ้มอื่น
เปิดเมนู แทรก / รูปภาพ / จากแฟ้ม

23 แทรกไฟล์เอกสารอื่น เพื่อแทรกไฟล์เอกสารอื่นเข้ามาใส่เอกสารที่กำลังทำงาน
เปิดเมนู แทรก / แฟ้ม เลือกไฟล์ที่ต้องการนำมาแทรก

24 กล่องข้อความ เพื่อสร้างตำแหน่งข้อความที่เป็นอิสระ
เปิดเมนู แทรก / กล่องข้อความ พิมพ์ข้อความลงในกล่อง จัดตำแหน่งกล่องข้อความ

25 ปรับทิศทางข้อความในกล่องข้อความ
คลิกเมาส์ในกล่องข้อความ เปิดเมนู รูปแบบ / ทิศทางของข้อความ

26 สร้างข้อความศิลป์ด้วย Word Art
เลือกรูปแบบ พิมพ์ข้อความ

27 Microsoft Word 2002 การจัดทำเอกสาร Microsoft Word พุธทอง กาบบัวลอย

28 การทำหัวกระดาษและท้ายกระดาษ
เปิดเมนู มุมมอง / หัวกระดาษท้ายกระดาษ แทรกรูป ภาพพิมข้อความใส่ลงในกรอบ คลิกปุ่ม ปิด

29 ใส่เลขลำดับหน้า เปิดเมนู แทรก / หมายเลขหน้า
กำหนด ตำแหน่ง และการจัดตำแหน่ง คลิกที่ปุ่ม ตกลง

30 กำหนดที่คั่นหนังสือ เพื่อสร้างตำแหน่งค้นหาในเอกสาร
เปิดเมนู แทรก / ที่คั่นหนังสือ... พิมพ์ข้อความโดยไม่มีเว้นวรรคลงในช่องชื่อที่คั่นหนังสือ คลิกที่ปุ่มเพิ่ม

31 การค้นหาตำแหน่งโดยใช้ที่คั่นหนังสือ
เพื่อความรวดเร็วในการไปยังตำแหน่งที่สำคัญ เปิดเมนู แก้ไข / ค้นหา เลือก ที่คั่นหนังสือ ของแถบไปที่ เลือกตำแหน่งรายการที่คั่นหนังสือ

32 การทำดัชนี ใช้ทำรายการที่ใช้อ้างอิงคำศัพท์ วลี หรือสัญลักษณ์
เลือกข้อความที่ต้องการทำดัชนี กดปุ่ม Ctrl + Alt + X คลิกที่ปุ่ม ทำเครื่องหมาย คลิกที่ปุ่มปิด

33 การทำดัชนีในเอกสาร เปิดเมนู แทรก / การอ้างอิง / ดัชนีและตาราง
เลือก ภาษา เลือก รูปแบบ กำหนด คอลัมน์ คลิกปุ่ม ตกลง

34 การทำสารบัญ กำหนดข้อความที่ต้องการสร้างสารบัญเป็น หัวเรื่อง 1 ,หัวเรื่อง 2 ,หัวเรื่อง 3 เปิดเมนู แทรก / การอ้างอิง / ดัชนีและตาราง เลือก สารบัญ เลือก รูปแบบ คลิกปุ่ม ตกลง

35 กำหนดขึ้นหน้าใหม่ เพื่อกำหนดเอกสารให้ขึ้นหน้าใหม่
คลิกเมาส์ที่ตำแหน่งที่ต้องการสิ้นสุดหน้าเพื่อขึ้นหน้าใหม่ เปิดเมนู แทรก / ตัวแบ่ง เลือก ตัวแบ่งหน้า คลิกปุ่ม ตกลง การยกเลิก: เปิดเมนูมุมมองปกติ คลิกเมาส์เส้นประแสดง Page Break แล้วกดปุ่ม Delete ที่คีย์บอร์ด

36 กำหนดส่วนใหม่ให้เอกสาร
เพื่อแบ่งส่วนในการจัดการเอกสารเช่น การจัดแนวหน้ากระดาษ การจัดเยื้องหน้า การจัดระยะขอบของเอกสาร เปิดเมนู แทรก / ตัวแบ่ง เลือก หน้าถัดไป คลิกปุ่ม ตกลง การยกเลิก: เปิดเมนูมุมมองปกติ คลิกเมาส์เส้นประแสดง Section Break แล้วกดปุ่ม Delete ที่คีย์บอร์ด


ดาวน์โหลด ppt Microsoft Word 2002 พุธทอง กาบบัวลอย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google