งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ใบความรู้ 3 ระบบคอมพิวเตอร์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ใบความรู้ 3 ระบบคอมพิวเตอร์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ใบความรู้ 3 ระบบคอมพิวเตอร์

2 การทำงานของคอมพิวเตอร์
การทำงานของคอมพิวเตอร์เป็นกระบวนการทำงานที่เรียกว่า “วงจร ไอพีโอ” (IPO) ซึ่งย่อมาจากคำว่า Input, Process, Output โดยมีขั้นตอนการทำงาน คือ

3 วงจรการทำงานของ IPO 1.การนำเข้าข้อมูล (Input)  เป็นการป้อนข้อมูลเข้าไปในเครื่องโดยผ่านแป้นพิมพ์ หรือ เมาส์ 2.การประมวลผล (Process) เมื่อนำเข้าข้อมูลเข้าไปแล้วเครื่องก็จะดำเนินการกับข้อมูลตามคำสั่งที่ได้รับ โดยใช้หน่วยประมวลผลกลาง 3.ข้อมูลผลลัพธ์ (Output) เมื่อประมวลผลแล้ว ก็จะแสดงผลที่ได้รับออกมาทางจอภาพหรือเครื่องพิมพ์

4 ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
ประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ ดังนี้ 1.ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หรือตัวเครื่อง 2.ซอฟต์แวร์ (Software) หรือโปรแกรม

5 Hardware ฮาร์ดแวร์ คือ อุปกรณ์ในระบบคอมพิวเตอร์ที่เราสามารถมองเห็นและจับต้องได้ มีส่วนประกอบที่สำคัญ ดังนี้ 1.หน่วยรับข้อมูล (Input) 2.หน่วยควบคุมส่วนกลางหรือซีพียู (CPU) 3.หน่วยความจำ (Memory) 4.หน่วยแสดงผล (Output) 5. อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ

6 หน่วยรับข้อมูล (Input)
1. แผงแป้นพิมพ์ (keyboard) หรือ คีย์บอร์ด (Keyboard) เป็นอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลอย่างหนึ่ง ลักษณะของแป้นพิมพ์จะคล้ายคลึงกับแป้นพิมพ์ดีด ประกอบด้วยปุ่มที่แทนตัวอักษร อักขระ สัญลักษณ์ต่าง ๆ ปัจจุบันมีจำนวน 108 ปุ่ม เพื่อสนับสนุนโปรแกรมที่ใช้ในระบบปฏิบัติการวินโดวส์

7 หน่วยรับข้อมูล 2.เมาส์(Mouse) เป็นอุปกรณ์ที่นำเข้าข้อมูล มีหน้าที่เลื่อนเคอร์เซอร์ หรือสัญลักษณ์ชี้ตำแหน่งบนจอภาพ ไปมารอบๆ จอภาพ ซึ่งใช้ได้ง่ายกว่าแป้นพิมพ์มาก

8 หน่วยรับข้อมูล วิธีการใช้เมาส์
1.คลิก (Click) คือ การกดเมาส์ปุ่มซ้ายหนึ่งครั้งแล้วปล่อย จะมีเสียงดังคลิกขึ้น ใช้คลิกเพื่อเลือกคำสั่งหรือส่วนต่าง ๆ ในโปรแกรม 2.ดับเบิลคลิก (Double Click) คือ การกดเมาส์ปุ่มซ้ายติดกัน 2 ครั้งอย่างรวดเร็ว ใช้เพื่อเลือกเปิดโปรแกรม 3.คลิกลากแล้วปล่อย (Drag and Drop) คือ การกดเมาส์ปุ่มซ้ายค้างไว้ จากนั้นเลื่อนเมาส์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการแล้วปล่อยเมาส์ 4.คลิกขวา (Right Click) คือ การคลิกเมาส์ปุ่มขวาหนึ่งครั้ง ใช้เพื่อเปิดเมนูย่อย นิยมใช้ในการเปิดโปรแกรม Windows

9 หน่วยรับข้อมูล 3. สแกนเนอร์ (Scanner) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ป้อนข้อมูลประเภทรูปภาพเข้าเครื่องพีซี เพราะไม่สามารถนำเข้าทางแป้นพิมพ์ได้ เช่น ภาพมนุษย์ ภาพโลโก้ เป็นต้น ซึ่งลักษณะการทำงานนั้นจะเป็นการจับภาพและเปลี่ยนแปลงภาพจากรูปแบบของแอนาลอกเป็นดิจิตอล โดยคอมพิวเตอร์ สามารถแสดง เรียบเรียง เก็บรักษาและผลิตออกมาได้ ภาพนั้นอาจจะเป็นรูปถ่าย ข้อความ ภาพวาด หรือแม้แต่วัตถุสามมิติ

10

11


ดาวน์โหลด ppt ใบความรู้ 3 ระบบคอมพิวเตอร์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google