งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการยาต้านไวรัสเอดส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการยาต้านไวรัสเอดส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการยาต้านไวรัสเอดส์
สำนักงานประกันสังคม (สูตรยา)

2 ขนาดบรรจุ/ทุน/Packing
รายการยาต้านไวรัสที่ใช้ในโรงพยาบาลปัตตานี แยกประเภทตามการสนับสนุน ที่ รหัส ชื่อสามัญ ชื่อการค้า ความแรง ขนาดบรรจุ/ทุน/Packing สปสช. ประกัน สังคม ชำระเงิน 1 ATAZANAVIR(ATV) TAB REYATAZ 150 MG 60/12,219.40 / ไม่สนับสนุน 2 EFAVIREN 200 MG TAB STOCRIN 200 MG 90/9,737.00 3 EFAVIRENZ 600 MG TAB 600 MG 30/1,814.00 4 INDINAVIR (IDV) TAB CRIXVAN 360/2,803.40 5 400 MG 180/2,049.81 6 LAMIVUDINE 10 MG/ML SYRUP SYR LAMIVIR 10 MG/ML 1/60.00 7 LAMIVUDINE 150 MG (3TC) TAB 60/600.00 8 LOPINAVIR + RTV CAP KALETRA MG 60/5,135.00 9 LOPINAVIR + RTV TAB Lopinavir/ RTV 120/2,408.68 10 LOPINAVIR + RTV SOL KALETRA SOL 80 MG + 20 MG/ML 1/3,487.70 11 NEVIRAPINE 200 MG (NVP) TAB NERAVIR 60/900.00 12 NVP + 3TC + d4T TAB GPO-VIR S30 60/1,200.00

3 ขนาดบรรจุ/ทุน/Packing
รายการยาต้านไวรัสที่ใช้ในโรงพยาบาลปัตตานี แยกประเภทตามการสนับสนุน ที่ รหัส ชื่อสามัญ ชื่อการค้า ความแรง ขนาดบรรจุ/ทุน/Packing สปสช. ประกัน สังคม ชำระเงิน 13 NVP + 3TC + AZT TAB GPO-VIR Z30 60/1,440.00 / 14 RITONAVIR 100 MG NORVIR 100 MG 84/2,879.00 15 SAQUINAVIR SOFT GEL 200 mg CAP FORTOVASE 200 MG 180/5,514.78 ไม่สนับสนุน 16 STAVUDINE MG (d4T) 60’S CAP STAVIR 30 MG 60/210.00 17 TENOFOVIR 300 MG CAP VIREAD 300 MG 30/1,187.70 18 DIDANOSINE (DDI) CAP VIDEX EC 250 MG 30/3,391.50 19 DIDANOSINE (DDI) CW TAB DIVER 25 MG 60/345.00 20 125 MG 60/690.00 21 60/960.00 22 ZIDOVUDINE 10 MG/ML SYRUP SYR ANTIVIR 10 MG/ML 1/50.00 23 ZIDOVUDINE CAP 100/600.00

4 โครงการยาต้านไวรัสเอดส์ สำนักงานประกันสังคม (สูตรยา)
ลำดับที่ สูตรยา 1 GPO - VIR S30 (d4T + 3TC + NVP) 2 GPO - VIR S40 (d4T + 3TC + NVP) 3 d4T (30) + 3TC + EFV (600) 4 d4T (30) + 3TC + EFV (200) 5 d4T (40) + 3TC + EFV (600) 6 d4T (40) + 3TC + EFV (200) 7 AZT (100) + 3TC + NVP 8 Zilarvir (AZT (300) + 3TC) + NVP 9 AZT (100) + 3TC + EFV (600) 10 AZT (100) + 3TC + EFV (200)

5 โครงการยาต้านไวรัสเอดส์ สำนักงานประกันสังคม (สูตรยา)
ลำดับที่ สูตรยา 11 Zilarvir (AZT (300) + 3TC) + EFV (600) 12 Zilarvir (AZT (300) + 3TC) + EFV (200) 13 d4T (30) + 3TC + IDV (400) + RTV 14 d4T (30) + 3TC + IDV (200) + RTV 15 d4T (40) + 3TC + IDV (400) + RTV 16 d4T (40) + 3TC + IDV (200) + RTV 17 AZT (100) + 3TC + IDV (400) + RTV 18 AZT (100) + 3TC + IDV (200) + RTV 19 Zilarvir (AZT (300) + 3TC) + IDV (400) + RTV 20 Zilarvir (AZT (300) + 3TC) + IDV (200) + RTV

6 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน HIV/AIDS
ยาต้านไวรัสที่จัดให้แก่ผู้ประกันตนที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์สำนักงานประกันสังคม มีดังนี้ สูตร 1     d4T + 3TC + Nevirapine (NVP) หรือ GPO - VIR   สูตร 2     2.1. d4T + 3TC + Efavirenz  (EFV)                   2.2.  AZT + 3TC + NVP                   2.3.  AZT+ 3TC + EFV                   2.4 . d4T + 3TC + IDV/RTV หรือ AZT + 3TC + IDV/RTV   การให้ยาสูตร 2 ในข้อ 2 แพทย์ผู้รักษาต้องพิจารณาตามแนวทางดังนี้ คือ              -  กรณีผู้ประกันตนเกิดผลข้างเคียง หรือแพ้ยา NVP ในสูตร 1                    ให้ใช้ยาสูตร 2 ข้อ 2.1                            -  กรณีผู้ประกันตนเกิดผลข้างเคียง หรือแพ้ยา d4T ในสูตร 1                       ให้ใช้ยาสูตร 2 ข้อ 2.2                            -  กรณีผู้ประกันตนเกิดผลข้างเคียง หรือแพ้ยา NVP และ d4T ในสูตร 1                      ให้ใช้ยาสูตร 2 ข้อ 2.3                            -  กรณีผู้ประกันตนเกิดผลข้างเคียง หรือแพ้ยา NVP และ EFV ในสูตร 1                      ให้ใช้ยาสูตร 2 ข้อ 2.4 ในกรณีไม่ตอบสนองต่อการรักษาให้มีการประเมินหาสาเหตุ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน HIV/AIDS


ดาวน์โหลด ppt โครงการยาต้านไวรัสเอดส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google