งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของการหาร กลุ่มละ 4 วง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของการหาร กลุ่มละ 4 วง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความหมายของการหาร กลุ่มละ 4 วง
มีวงกลม 8 วง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม จะได้กลุ่มละเท่าใด? กลุ่มละ 4 วง

2 ความหมายของการหาร มีวงกลม 9 วง แบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ละ 2 วงจะได้กี่กลุ่ม?

3 ความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร
4 X 3 คือ 3 + 3 = 12

4 ความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร
คือ ผลลัพธ์ แบ่ง 12 ออกเป็นกลุ่มๆ ละ 3 4 =

5 ความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร
ผลลัพธ์ คือ แบ่ง 12 ออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4 3 =

6 14 ÷ 4 = ? 4 4 4 นับลดครั้งละ 4 14 ÷ 4 = 3 เศษ 2

7 18 ÷ 3 = ?

8 18 ÷ 3 = 6

9 การหาร : ความหมาย ผลลัพธ์ = 6
18 3 15 3 12 3 9 3 6 3 3 3 ผลลัพธ์ = 6

10 การหารโดยอาศัยการลบ ผลลัพธ์ = 2 เศษ 3
15 6 9 6 3 ผลลัพธ์ = 2 เศษ 3

11 การหารโดยใช้ความสัมพันธ์กับการคูณ
3 ? 18 3 6 18 ผลลัพธ์ = 6

12 แบบฝึกการหาร 2 6 4 9 10 8 3 8 10 12 15 18 21 6 3 5

13 การหารโดยใช้ความสัมพันธ์กับการคูณและการลบ
ผลลัพธ์ = 3 เศษ 4 7 ? 25 7 3 21 25-21 เหลือ 4

14 การหารโดยใช้ความสัมพันธ์กับการคูณและการลบ
ผลลัพธ์ = 14 3 ? 42 3 10 30 3 4 12 3 14 42 ดังนั้น

15 การหารโดยใช้ความสัมพันธ์กับการคูณและการลบ
ผลลัพธ์ = 22 เศษ 4 7 ? 158 7 20 140 18 7 2 14 7 22 = 154 เหลือเศษ 4 ดังนั้น

16 การหารโดยใช้ความสัมพันธ์กับการคูณและการลบ
ผลลัพธ์ = 14 42 30 3 x 10 12 12 3 x 4

17 การหารโดยวิธีตั้งหาร
ผลลัพธ์ = 14 ดังนั้น = 14 3 x 10 = 3 x 4 =

18 การหารโดยวิธีตั้งหาร
ผลลัพธ์ = 14

19 การหารโดยวิธีตั้งหาร
ผลลัพธ์ = 14 1 = หรือ

20 การหารโดยใช้การคูณและการลบ
ผลลัพธ์ = 18 เศษ 3 13 ? 237 13 10 130 107 13 5 65 42 13 3 39 ดังนั้น เหลือเศษ = 3 3

21 การหารโดยตั้งหาร ผลลัพธ์ = 18 เศษ 3 3 ดังนั้น 13 x 10 = 13 x 5 =
ผลลัพธ์ = 18 เศษ 3 13 x 5 = 13 x 3 = 3

22 การหารโดยตั้งหาร ผลลัพธ์ = 33 เศษ 4 ดังนั้น 17 x 10 = 17 x 10 =
ผลลัพธ์ = 33 เศษ 4 17 x 10 = 17 x 2 = 17 x 1 = 4

23 การหารโดยตั้งหาร ดังนั้น 17 x 30 = ผลลัพธ์ = 33 เศษ 4 17 x 3 = 4

24 การหารโดยตั้งหาร ดังนั้น 17 x 30 = ผลลัพธ์ = 33 เศษ 4 17 x 3 = 4

25 การหารโดยวิธี Double Division ( หรือ การหารโดยวิธี 1-2-4-8 )
1,789 ÷ 58 58 ⅹ1 = 58 58 ⅹ2 = 116 58 ⅹ4 = 232 58 ⅹ8 = 464

26 629 49 1,789 ÷ 58 = 30 เศษ 49

27 46892 ÷ 79 79 ⅹ1 = 79 79 ⅹ2 = 158 79 ⅹ4 = 316 79 ⅹ8 = 632

28 15292 7392 1072

29 282 124 45 46,892 ÷ 79 = เศษ 45


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของการหาร กลุ่มละ 4 วง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google