งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การลบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การลบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การลบ

2 การลบเลขของเด็ก LD 17 345 9 168 12 223

3 ความหมายของการบวก 5+3 = 8

4 ความหมายของการลบ 5 - 3 = 2 5

5 การลบโดยการหักออก - 4 7 3 =

6 ความหมายของการลบโดยการเปรียบเทียบ
7 มากกว่า 3 เท่าใด = 4 7 – 3 = 4

7 การลบ - 4 7 3 =

8 การลบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - 7 3 = 4

9

10

11 การลบโดยการจับคู่

12 ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ
8 = ดังนั้น หรือ 5 3 = =

13 ความสัมพันธ์ของ 10 จากการลบ
10 – 2 = 8 10 – 4 = 6 10 – 5 = 5 10 – 6 = 4 10 – 9 = 1

14

15 ตารางค่าความจริงของการลบ

16 การสอนเกี่ยวกับการลบที่มีการยืม
การลบโดยใช้ของจริงหรือรูปภาพ การลบโดยใช้ค่าประจำหลัก การลบโดยใช้หลักการกระจาย การลบในแนวตั้ง

17

18 ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ จำนวน 10
ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ จำนวน 10 10 = ดังนั้น หรือ 10 - 6 10 - 4 4 6 = =

19 ความสัมพันธ์ของ 10 1 9 9 1 10 หรือ 10 9 1 10 1 9 ทำนองเดียวกันกับ

20 ความสัมพันธ์ของ 10 3 7 7 3 10 หรือ 10 7 3 10 3 7

21

22 การลบโดยใช้หลักการกระจาย
= ? ผลลัพธ์ = 15 23 20 3 8 8 10 10 3 10 2 8 3 8 8 10 5

23 การลบโดยใช้หลักการกระจาย
= ? ผลลัพธ์ = 17 46 40 6 29 20 9 20 20 6 10 9 1 6 20 9 9 10 10 6 10 7 9

24 การลบในแนวตั้งโดยใช้หลักการกระจาย
= ? 135 100 30 5 48 40 8 90 10 30 5 40 8 90 40 5 40 8

25 การลบ (ต่อ) = ? 80 10 5 8 80 2 5 8 8 ผลลัพธ์ = 87 80 7

26 การลบในแนวตั้งโดยใช้หลักการกระจาย
= ? 23 20 3 8 8 10 10 3 10 13 8 8 10 5 ผลลัพธ์ = 15

27 การลบในแนวตั้งโดยใช้หลักการกระจาย
= ? 46 40 + 6 29 20 + 9 9 20 + 6 10 + 7 9 ผลลัพธ์ = 17 9

28 การลบในแนวตั้งโดยใช้ค่าประจำหลัก
= ? 46 46 29 29 9 10 7 26 9 ผลลัพธ์ = 17

29 การลบโดยใช้ค่าประจำหลัก
= ? 3 10 46 46 29 29 ผลลัพธ์ = 17 37 20 17

30 การลบในแนวตั้งโดยใช้ค่าประจำหลัก
= ? 3 10 46 46 29 29 ผลลัพธ์ = 17 17

31 การลบ 35 + 2 = 37 - - 18 + 2 = 20 = 17

32 การลบ 51 + 4 = 55 - - 26 + 4 = 30 = 25

33 การลบ 125 + 2 = 127 - - 48 + 2 = 50 = 77

34 การลบ 335 + 4 = 339 + 10 - - 286 + 4 = 290 + 10 = 349 - = 300 49 =

35 การลบ 302 + 6 = 308 + 40 - - 154 + 6 = 160 + 40 = 348 - = 200 148 =


ดาวน์โหลด ppt การลบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google