งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ที่เป็นผลต่างของกำลังสอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ที่เป็นผลต่างของกำลังสอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ที่เป็นผลต่างของกำลังสอง
แบบฝึกทักษะ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ที่เป็นผลต่างของกำลังสอง โดย นางทัศนีย์ แก้วมะไฟ

2 แบบฝึกทักษะที่ 11 คลิกเลือก แบบฝึกทักษะที่ต้องการ
โดย นางทัศนีย์ แก้วมะไฟ

3 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่างของกำลังสอง
แบบฝึกทักษะที่ 11 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่างของกำลังสอง ชื่อ ชั้น ม. 2 / เลขที่ จุดประสงค์ : แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่างของกำลังสอง โดยใช้สูตร A2 – B2 = ( A + B ) ( A – B ) จงแยกตัวประกอบของพหุนามต่อไปนี้ x2 – =  =  ย้อนกลับ โดย นางทัศนีย์ แก้วมะไฟ

4 2. 36x2 – 49 = 
=  x2 – =  =  x2 – =  =  x2 – =  =  ย้อนกลับ โดย นางทัศนีย์ แก้วมะไฟ

5 = 
6. x2 – =  =  – x =  x2 – =  x2 – =  ย้อนกลับ โดย นางทัศนีย์ แก้วมะไฟ

6 10. 225 – x2 = 
=  x2 – 361 =  x2 – 625 =  x2 – =  ย้อนกลับ โดย นางทัศนีย์ แก้วมะไฟ

7 = 
x2 – =  =  x2 – =  x2 – =  x2 – =  ย้อนกลับ โดย นางทัศนีย์ แก้วมะไฟ

8 18. 25x2 – 121 = 
=  x2 – 100 =  ย้อนกลับ โดย นางทัศนีย์ แก้วมะไฟ

9 = 
20. (x + 1)2 – =  =  x2 – (x – 4) =  ย้อนกลับ โดย นางทัศนีย์ แก้วมะไฟ

10 = 
22. (x – 2)2 – (x + 3)2 =  =  23. (3x – 2)2 – (x + 5) =  ย้อนกลับ โดย นางทัศนีย์ แก้วมะไฟ

11 = 
(x + 2)2 – 144x2 =  =   ย้อนกลับ โดย นางทัศนีย์ แก้วมะไฟ


ดาวน์โหลด ppt การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ที่เป็นผลต่างของกำลังสอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google